Ny kraftlinje til Telenormast

Kabelplan.

Til sommeren skal nettselskapet Arva bygge ny omsøkt kraftlinje til den planlagte og omstridte Telenormasta på Bjørnhumpen.

I forbindelse med arbeidet har Arva satt opp følgende plan:

  • Bytte av eksisterende høyspentstolpe. Det vil bli benytta miljøstolper som er saltimpregnert
  • Oppsett av ny nettstasjon (1,5 m x 1,75 m) på eiendom 52/6
  • Graving av høyspentgrøft 42 m
  • Graving av lavspentkabelgrøft fra nettstasjon til første stolpe ved veg, cirka 206 m
  • Oppsetting av ni nye lavspentmaster, og strekking av cirka 473 m lågspent luftspenn. Det vil bli benytta miljøstolper som er saltimpregnert
  • Bardunere fem lågspentmaster
  • Graving av stikkledningsgrøft fra siste mast og inn til Telenors innstaksskap, cirka 2-3 meter

Planlagt oppstart er i juli-august. Anlegget bygges i medhold av områdekonsesjonen, og er derfor unntatt bestemmelsen om søknadsplikt, ifølge Arva.

– Området er regulert som LNFR-område, og vi ber derfor om tilbakemelding på tiltaket. Etter vårt syn ser vi ikke at det forelagte tiltaket er i strid med reguleringsplanen, skriver Arva i et brev til Storfjord kommune, og ber om tilbakemelding hvis det må sendes ut nabovarsel og søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR.

Vi kan ikke la politikerne sløse med strømmen på tulleprosjekter!

I dag er visst et toprissystem på strøm for vanskelig å få til. På 1970-tallet og tidligere var det enkelt.

– Sett et tak på politikernes adgang til å bruke strømmen vår til å elektrifisere oljeplattformene i Nordsjøen, produsere hydrogen eller bygge batterifabrikker!

Fortsett å lese Vi kan ikke la politikerne sløse med strømmen på tulleprosjekter!