Ikke rikere på grunn av høge strømpriser

Storfjord kommune er den største kraftkommunen i Troms. Skibotn kraftverk leverer 40 prosent av strømmen i Troms Kraft sitt område. Men skyhøge kraftpriser har ikke gjort kommunen rikere.

Kommunen solgte i fjor 32.9 GWh såkalt konsesjonskraft for mellom 25 og 38 øre/kWh. Kommunen kjøper 4 GWh til eget bruk, for en fast pris på 26 øre/kWt i 2023.
Fortsett å lese Ikke rikere på grunn av høge strømpriser

Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Storfjord kommune krever hemmelighold omkring tilbudspriser for de vinnende tilbud i tilbudskonkurranse for «Januar og februar 2023». 

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS, skriver i dette leserinnlegget at Storfjord kommune har brukt 4-5 millioner mer til vintervedlikehold på kommunale veger enn ved å videreføre kontrakten for 2019-2023, som blei sagt opp våren 2021.
Fortsett å lese Vintervedlikehold: Merforbruk på 4-5 millioner

РSvertekampanje mot v̴rt firma

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som flere i dag nok er blitt gjort kjent med gjennom kommunalsjef Dag Andreas Myrvolls uttalelse i media, så opplever vi at Storfjord kommune hevder at Ryeng Anlegg AS ikke har «tilfredsstillende økonomi» til å gjennomføre en vintervedlikeholdskontrakt på 2 måneders varighet for januar og februar 2023.

Fortsett ̴ lese РSvertekampanje mot v̴rt firma

Gir aldri opp

Kraftutbyggerne har gjort en rekke framstøt for å sikre seg områder for kraftutbygging i Storfjord kommune. Det siste i rekka er den såkalte mulighetsstudien, der innbyggerne i Storfjord og et par andre kommuner i N-Troms tilbys gull og grønne skoger Igjen.

Slåttelva i Skibotndalen er ei av elvene som kan bli tørrlagt som en følge av kraftutbygging.
Fortsett å lese Gir aldri opp