Alle innlegg av istorfjord

Vindkraftbransjens kyniske spill

Kartet viser vindkraftanlegg med en samlet produksjon på 5 TWh. Anleggene er tegnet med støysoner 45dB(A)Lden – der det ikke er tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse – og 40 dB(A)Lden som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. Det røde feltet i midten er det arealet som Troms Kraft oppgir de trenger for å produsere 5 TWh.
Illustrasjon: Bård S. Solem

Av  Bård S. Solem

Kåfjord kommunestyre vedtok i desember 2020 et enstemmig nei til vindkraft: “Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.”

Fortsett å lese Vindkraftbransjens kyniske spill

Oppgulp og svada om snøscooter i Storfjord

… snøscooterbrukere er av myndighetene og lovverket bevist utelatt fra å omtales som friluftsliv, skriver Frode E. Rydningen i dette innlegget.

Av Frode E, Rydningen, storfjording og nestleder Snøscooterklubbenes fellesråd

Svar til Tore Figenschaus kommentar «Friluftsinteressene må vike» 

Like sikkert som at det våres (selv om det ikke virker slik…) er det at Tore Figenschau har noe oppgulp og svada å komme med om snøscooter og bruk av denne. 

Fortsett å lese Oppgulp og svada om snøscooter i Storfjord

Friluftsinteressene må vike

Det alt vesentligste av godkjente skuterløyper i Storfjord går i viktige (lyserøde) eller svært viktige (mørkerøde) frilufsområder, i strid med lovgiverens hensikt.


Kommentar av Tore Figenschau

Etter kommunevalget i 2019 sikra konstellasjonen Høyre og Arbeiderpartiet seg fleirtall i Storfjord kommune og dermed både ordføreren og varaordføreren ved å inngå samarbeidsavtale med Miljøpartiet de grønne.

Fortsett å lese Friluftsinteressene må vike