Invitasjon til informasjonsmøte og omvisning

I år gjennomføres andre og avsluttende del av en to år lang behandling for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen.

I den forbindelse inviterer Fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet til åpent informasjonsmøte om aksjonen på Otertun grendehus, Oteren 23. august fra klokka 18.00.

På møtet vil det bli gitt informasjon om bakgrunnen for aksjonen fra både Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og det vil selvsagt bli mulighet for å stille spørsmål om behandlingen.

Vi inviterer også til omvisning under første behandlingsdag 24.08.12 fra klokka 08.00-12.00.
Det blir omvisning på hoved-doseringen ved Rovejohka. Videre blir det muligheter for å se på og å få informasjon om ulike behandlingsteknikker nedover langs Skibotnelva. Det blir også muligheter for spørsmål og intervjuer med representanter fra myndighetene.