Liten eller mellomstor? Nå får du hjelp!

Nordkalottens grensetjeneste holder til iNordkalottsenteret i Skibotn.
Nordkalottens grensetjeneste holder til iNordkalottsenteret i Skibotn.

Nordkalottens grensetjeneste for næringsliv skal nå hjelpe små og mellomstore bedrifter som ønsker å ha hele Nordkalotten som marked.

Troms fylkeskommune har nettopp gitt tilsagn om 605 910 kroner som regional medfinasiering til prosjektet, som har fått navnet Nordkalottens grensetjeneste – næringsliv.

– Vi har jo hatt Nordkalottens grensetjeneste som et tilbud for arbeidstakere og privatpersoner siden 2012. Nå ønsker vi å styrke samme type tjenester for små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker å se på hele Nordkalotten som et marked. Derfor har vi laga et eget 3-årig prosjekt for gjennom dette å lære hva som fungerer og ikke fungerer, sier internasjonal koordinator Riitta Leinonen i Storfjord kommune.

Gjennom et forprosjekt har det vist seg at interessen for denne typen tjenester er stor.

Riitta viser til at SMB ofte har begrensa administrative ressurser, og derfor er det utfordrende å finne ut om grensehindre som tollrutiner, regler og tolkninger av disse reglene. Sråkforskjeller kan også by på problemer.

– Men det skal vi kunne hjelpe disse bedriftene med, fastslår Riitta.

Nordkalottens grensetjeneste har i dag fem ansatte, og to av dem er lokalisert i det nye Nordkalottsenteret i Skibotn.