Skolestart!

Mandag begynner et nytt skoleår. Arkivfoto: Skoleelever på ekskursjon.
Mandag begynner et nytt skoleår. Arkivfoto: Skoleelever på ekskursjon.

Mandag er det skolestart, og da begynner 17 førsteklassinger på skolen i Storfjord.

Elevtallet i Storfjord er er nå 205, og tendensen er nedadgående, i likhet med folketallet for øvrig.

På Skibotn skole er det seks elever som begynner på skolen mandag, og på Hatteg skole 11, ifølge tall fra oppvekstsjef May-Tove Lilleng.

Hun opplyser at lærersitasjonen for de faste stillingene er god. Det er bare lærere med godkjent utdanning.

– Men vi har noen langtidssykemeldte lærere, og å få kvalifiserte vikarer i disse stillingene er utfordrende, sier hun.

Storfjord er trespråklig kommune, og gir undervisning både i finsk og samisk.

Ifølge oppvekstsjefen er interessen for samisk på Hatteng skole sakte økende, mens den på Skibotn skole er stabil lav.

– For finsk er det motsatt. Her er interessen på Skibotn skole stabil høy, mens den den ved Hatteng er lav, men noe økende.

Slik fordeler elevene seg på de ulike klassetrinnene i Storfjord-skolen.
Slik fordeler elevene seg på de ulike klassetrinnene i Storfjord-skolen.