Nye Balsfjord – for framtida

Av Øystein Aspenes, Signaldalen

Øystein-AspenesMandag stemmer jeg blankt i den rådgivende folkeavstemningen om kommunereformen i Storfjord.  

Storfjord kommune er for liten og har for mange politikere i forhold til folketall. Avhengig av valgoppslutningen kreves mindre enn 50 stemmer for å bli politiker i Storfjord kommunestyre. Det blir politikere «uten filter».

Det eneste alternativet for oss som har tro på noe større kommuner er at Storfjord etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og Lyngen. Det blir en kommune uten ombudsmenn eller- kvinner fra vårt område.

Alternativene «Nye Balsfjord» og/eller «Lyngenfjord» kommune burde vært på seddelen.

På folkemøtet i Skibotn om Storfjord og kommunereformen den 19. mai, ble det opplyst at det har vært innledende samtaler/forhandlinger om disse alternativene, men at det ikke ledet frem.

Møtet med omlag 100 fremmøte var preget av en gjennomgående kritikk av manglende alternativer, og en entusiasme for at Skibotn burde slå seg sammen med Kåfjord – med eller uten indre deler av kommunen.

At Skibotn slås sammen med Kåfjord kan være et alternativ dersom indre Storfjord innlemmes i Balsfjord kommune. Indre Storfjord og Balsfjord har felles arbeidsmarked og folk i indre Storfjord søker oftere i retning Balsfjord, enn mot Lyngen/Kåfjord.

Nye BalsfjordI vedlagte lek med kommunegrenser er Øverbygd innlemmet i en tenkt «Nye Balsfjord kommune». For balsfjordingene i omegnen til Øverbygd (aksen Takvatnet – Tamokdalen) har Øverbygd gjennom tiden vært arbeidsmarked, handels- og skolested.

Som tidligere Målselvdøl er det kanskje ikke stuerent å foreslå oppdeling av Målselv, men å fjerne grensen mellom Øverbygd og Balsfjord kan være hensiktsmessig for kommuneforvaltningen av Øverbygd og for balsfjordingene i omegnen. Det kan og åpne for nytenkning om sammenslåing sør for «Nye Balsfjord», f.eks. Bardu, Dyrøy, Sørreisas og nedre del av Målselv.

Det er et aller annet som ikke har fungert så langt i kommunereformen. Om det er tidsplanen, uklare føringer fra sentrale myndigheter, overbevisninger eller andre mentale sperrer i hver og en av oss vet ikke jeg. Men det har åpenbart manglet nødvendig dynamikk. At Balsfjord kommune så tidlig og tydelig ga uttrykk for at kommunegrensene ikke skal endres har ikke tilført prosessen slik dynamikk.

Politikere, ta en runde til.

Med vennlig hilsen  Øystein Aspenes, Signaldalen