Besviken og forbanna

Flyfoto som viser Strandbu Camping og landbruksområdet som skal omdisponeres til campingformål.
Flyfoto som viser Strandbu Camping og landbruksområdet som skal omdisponeres til campingformål.

– Jeg er besviken og forbanna for at fritidsinteresser fra Tromsø skal komme framfor landbruksnæringa i Skibotn.

Sauebonde Finn-Hugo Karvonen.
Sauebonde Finn-Hugo Karvonen.

Det skriver sauebonde Finn-Hugo Karvonen i en klage på kommunestyrevedtaket i saka om reguleringsplanen for Strandbu camping i Skibotn.

I klagen skriver han at han via omveier nylig har fått kjennskap til denne reguleringsplanen, og at melding om vedtak og klagerett først blir utsendt nesten et år etter, noe han finner merkelig.

Nedlegging

Vedtaket innebærer ifølge han sjøl at han i løpet av et par år mister fôrtilgangen til om lag halve besetninga ved at fulldyrka matjord på rundt 60 dekar sentralt i Skibotn blir omdisponert til campingformål, og at grunnlaget for drift dermed blir borte.

– Da må også sauebesetninga halveres, og med 50-60 sauer kan ingen drive en lønnsom geskjeft og betjene etablerte millionlån, gårds- og driftskreditter og løpende leasing, skriver han.

– Det er også meget merkelig hvordan Storfjord kommune oppfatter og praktiserer Jordloven som totalt ikke eksisterende, i motsetning til våre nabokommuner.

Han viser til at at grunneieren har driveplikt, og at den kan oppfylles ved at grunneieren leier bort arealet for et tidsrom på minimum 10 år, uten anledning til å si opp avtalen i denne perioden.

– Det er for øvrig også kommunen som kontrollere at enhver jordutleier kan framvise en slik kontrakt, og om den mangler, starte ekspropriasjonsforretning.

Nå føler han seg  «besviken og forbannad» av at fritidsinteresser fra Tromsø skal gå foran landbruksnæringa i bygda. Han viser til at han har drevet gård i 35 år og bidratt med millionbeløp i kommuneskatt. I tillegg har gården vært brukt av nærliggende barnehage og skole til prosjekter, undervisning og Inn på tunet gjennom hundrevis av besøk.

– Leser man resultatregnskapene for Strandbu kan man spørre seg hva denne campinga bidrar med til kommunekassa. Tiltakshaver har bostedsadresse Tromsø og har aldri skatta med et eneste skatteøre til Storfjord kommune, skriver han i klagen.

Ifølge proff.no hadde Strandbu Camping AS i fjor et årsoverskudd på 4000 kroner. Det har ikke lyktes iStorfjord  å få kontakt med styreleder i Strandbu Camping AS, Stein-Are Engstad, for en kommentar  i dag.

Uheldig resultat

Ordfører Knut Jentoft synes denne saken har fått et svært uheldig resultat for landbruksnæringa, men så vidt han kan se, har all saksbehandling skjedd på en korrekt måte.

– Men fylkesmannen hadde en innsigelse til vedtaket, og ut fra det trodde bøndene i Skibotn at saken var stoppa, og slo seg til ro ned det. Men nå viste det seg at innsigelsen ble forhandla bort, og reguleringsplanen ble vedtatt.

Han skjønner godt bøndenes reaksjon nå, og skjønner også at de ikke har tid til å følge med på små kunngjøringer i avisene midt i en travel beitesesong når de skal ta vare på lammene. Personlig mener han at campingnæringa må kunne bruke andre områder enn dyrkamark.

– Jeg har sett jordet som nå er omdisponert til campingformål. Det er et stort område med flott eng, sier han.

 – Er det ingen veg tilbake?

– Det måtte være hvis man finner feil i saksbehandlinga.

Les også: Storfjord kommune raserer jordbruket i Skibotn