Vil befare Innerelva

Innerelva ligger på grensen mellom Kåfjord og Storfjord kommuner.
Innerelva ligger på grensen mellom Kåfjord og Storfjord kommuner.

Innerelva var det eneste av åtte kraftverksutbygginger som fikk grønt lys i kommunestyret i vår. Nå vil NVE befare området.

I den forbindelsen har utbyggeren, Bekk og Strøm AS søkt om landingstillatelse for helikopter.

Søknaden begrunnes med at  topografien er bratt, traseen lang og til dels farlig og utilgjengelig, og at man derfor ønsker å fly deltakerne over vassdraget og opp til inntaket for en kort befaring.

Helikoptertransporten vil skje i tida fra klokka 0900 til cirka 1030 den 7. september, og antall deltakere blir mellom 10 og 15.

Det er Helitrans i Tromsø som vil forestå flygninga.

Ifølge konsesjonssøknaden vil Innerelva kraftverk utnytte et fall i Innerelva på 620 meter mellom inntak på kote 640 og kraftstasjon på kote 20. Vannvegen vil totalt være 1670 meter, hvorav 1400 meter som bora tunnel og resten som nedgravd rørgate.

Det foreligger et alternativ med vannvei som sjakt og tunnel.

Middelvannføringa er 405 l/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1133 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 6 MW og gi en årlig produksjon på cirka 10,4 GWh, som tilsvarer strømforbruket til cirka 500 husstander.

Utbygginga vil føre til redusert vannføring over ei strekning på 1750 meter i Innerelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 24 l/s hele året.