Møte om biogassanlegget

Rå Biopark AS har søkt om utslippstillatelse for et biogassanlegg som er planlagt bygd på området ved avfallsplassen i Skibotndalen. I Skibotn er det stor skepsis og motstand mot planene. I morgen, lørdag, møtes bygdefolket for å se nærmere på de foreliggende planene.

Her skal biogassanlegget komme, ifølge planene. Rå Biopark AS eies av seks avfallsselskaper i Nord-Norge.

Morten Karlsen har tatt initiativ til et møte om biogassanlegget.

– Hensikten med møtet er at alle som har interesse av saka kan samles, dele informasjon og drøfte spørsmål. Hva vet vi om saken til nå? Hva trenger vi å vite mer om?

Det skriver Morten Karlsen i et innlegg på Facebook.

Møtet holdes på Møteplassen, og begynner klokka 1330.

I årevis har bygda vært plaga av ei kvalmende lukt fra komposteringsanlegget som Origo driver på stedet, ei lukt som har forringa bokvaliteten for mange. Klager har til nå vært fånyttes.

Nå skal det ifølge foreliggende planer bygges et biogassanlegg på lokaliteten. Anlegget skal ta i mot store mengder avfall fra et titalls kommuner i Nord-Norge til gassproduksjonen.

Eierne lover at anlegget vil føre til at luktproblemene blir borte når produksjonen av biogass kommer i gang.

Ikke alle fester lit til disse lovnadene, og det kan også bli aktuelt å kreve folkeavstemming om anlegget.

– Om man samler inn 300 underskrifter med krav om folkeavstemming, er kommunestyret pliktig til å ta det opp til vurdering. Dette går fram av Kommunelovens paragraf 12, skriver Bjørnar Seppola på Facebook.

Høringsfristen for søknaden om utslipptillelse er 1. februar 2024.