Skuterløypene: Mange unnlater å betale for bruk

Snøskuterforeningene i Storfjord registrerer at mange brukere unnlater å betale vedtatt løypeavgift. Nå vil kommunen øke satsen. – Ingen god idé, meiner skuterforeningene.

Illustrasjonsfoto.

Erfaringene fra sesongen 2022-23 viser at det er mange som ikke betaler avgift til kommunen. Som eksempel nevner skuterforeningene i et brev til ordføreren at det bare er 260 finlendere som har betalt dagskort forrige sesong.

– Det er ikke mer enn antall finske besøkende i løpet av ei uke i høysesongen, mener skuterforeningene. De trur også at det er flere næringsdrivende som leier ut skutere enn de fire det er betalt for.

Skuterforeningene synes videre det er feil at nesten halvparten av neste sesongs brukerbetaling (92547 kroner ) går rett i kommunekassa, og at det er oppført 17797,50 kroner i utgifter til en skiltplan.

– En skiltplan som snøskuterforeningene har laga skal altså kommunen ha betalt for, heter det i brevet fra skuterforeningene.

Når kommunen nå vil øke brukerbetalinga, er foreningene av den oppfatning at det gjør at flere unnlater å betale.

Kommunestyrerepresentant Bente Bech (TPL) ber i dagens kommunestyremøte ordføreren svare spørsmål om brukerbetaling når det gjelder skuterløypene i kommunen.