– Gruer seg til å gå på jobb

Stort overbelegg og for få ressurser. Slik beskriver to av sykepleierne på langtidsavdelinga på Åsen omsorgssenter arbeidssituasjonen på avdelinga. Nå har de sendt bekymringsmelding til politikerne der de beskriver forholdene.

Åsen omsorgssenter sett fra oven.

På langtidsavdelinga er det ifølge sykepleierne sju faste plasser pluss én plass til avlasting og rehabilitering.

I brevet opplyser sykepleierne at det i skrivende stund er 13 pasienter på avdelinga. Det betyr at fem av sju rom på den gamle rehabiliteringsavdelinga, som egentlig ikke er i bruk, likevel må brukes.

– Disse pasientene er sjuke og svært pleietrengende, skriver sykepleierne, og viser til at de bare har én ressurs ekstra i pleien, og heller ikke det hver dag, og noen ganger bare noen timer om dagen.

– Vanlig bemanning på åttemanns belegg er tre på vakt på dagtid, to på kveldstid og én på natt. Å arbeide på denne måten er krevende og belastende for alle. Vi er tre faste sykepleiere på langtidsavdelinga, pluss ei nattevakt, skriver sykepleierne.

De forteller om arbeidsdager der det hender de ikke har hatt tid til ei brødskive i løpet av dagen, dager som gir stort spillerom for å gjøre feil eller glemme noe.

– Dessverre er sånne dager ikke unntaket lenger, konstaterer de.

Av de 13 pasientene på avdelinga er det ti som er rullestolbruker. Fem av dem bruker personheis. Når personheis brukes, skal det være to pleiere på. Men det går ikke, særlig ikke på kveldsvakt. Da må løftet gjøres av én person alene, om man skal få pasienten i seng i rimelig tid.

– Dette utgjør ikke bare en pasientrisiko, men også fare for personalet, påpeker sykepleierne i brevet.

De skulle gjerne brukt god tid med pasienter de vet trenger mye omsorg, som har angst og trenger ei hand å holde i og ta en prat.

– Men du har ikke tid, for du må gi medisin til en annen og hente den tredje fra toalettet, skriver de.

De viser også til at de har pasienter på rehabilitering og som trenger hjelp.

Men det hender det ikke er tid til dem, eller at de blir avglemt fordi det «koker» på avdelinga.

– Å ta unna diaréen eller sette på forstøveren er tross alt viktigere, skriver sjukepleierene, og viser til ei rekke oppgaver de får for dårlig tid til.

Dårlig samvittighet har nå blitt en naturlig del av arbeidsdagen. Stresset i kroppen gir seg jo ikke når arbeidsdagen er slutt, men henger i.

– Man gruer seg litt til å gå på jobb. Vi liker jo jobben vår egentlig. Men nå er vi bekymra – for pasientene, og for oss sjøl. Vi vet det er personale som har levert inn avvik på grunn av manglende ressurser. Selv har vi nok ikke vært flinke nok der, i hovedsak fordi å skrive et avvik tar av tida vi kan bruke på pasientrelatert arbeid, som vi føler det ikke er tid nok til fra før. Dessuten, vi kommer jo i mål cirka hver dag, skriver de to sykepleierne.

De viser også til at studenter og praktikanter som er innom Åsen risikerer å få et uheldig inntrykk av sykepleieryrket.

Kommunestyrerepresentant Bente Bech (bildet) fra Tverrpolitisk liste stiller i en interpellasjon til ordføreren i morgendagens kommunestyremøte spørsmål om bemanningssituasjonen på Åsen.