40-åring skal bli som ny

Flytebrygga i småbåthamna på Kvesmenes har kommet til skjells år og alder. Nå skal den byttes ut med ny.

Flytebrygga i småbåthamna på Kvemenes. Nå skal den skiftes ut.

– Vi blei faktisk litt overraska da vi kunne konstatere at flytebrygga er 40 år, og dermed moden for utskifting. Det sier lederen i Kvesmenes småbåtforening, Sten Siikavuopio.

Forberedelsene er i gang, og til våren starter arbeidet med utskifting. Kostnadsoverslaget er på nærmere én million, og kommunen har bidratt med 150.000 kroner over næringsfondet.

– Det er vi svært takknemlig for, sier Sten.

Kostnadene for øvrig må dekkes av foreninga sjøl, og de 24 medlemmene, de fleste i en alder av 50 +, må ut med rundt 10000 kroner hver for å nå i mål med investeringa.

På plass i mai
Planen er å få den nye flytebrygga på plass i mai, slik at medlemmene kan få ut båtene sine i god tid før sesongen starter for alvor.

Anlegget skal dekke behovet for småbåteiere i indre deler av kommunen, inkludert dalene, men det er også åpent for andre så langt plassen rekker, og så fremt båten er under 19 fot.

Kvesmenes mars 2018.

Sten framholder at dette er et viktig trivselsfremmende tiltak for de som liker å ferdes i båt på sjøen og fiske. Han gir fjorden nærmest toppkarakter når det gjelder kvaliteten på fisken.

Skjemmes av forurensing
Vel å merke når man kommer litt lenger ut. Den innerste delen skjemmes dessverrre av utslipp fra vaskeriet, og særlig koakkutslippet på Hatteng, påpeker han, og føyer til at de gamle fiskeplassen på Kiilleira og andre steder innerst i fjorden ikke lenger brukes av noen på grunn av forurensinga.

Artsrikdommen er heller ikke så borte vekk, mener han, og fremhever seien som den kanskje viktigste arten. Men også torsk og i noen grad kveite er det store muligheter for å få. Også silda er kommet tilbake.

Mange vil nok huske sildesnurperne som lå så å si tett i tett i fjorden på 1950-tallet, slik at det for mange så ut som en by på vannet. Silda blei etter hvert borte på grunn av overfiske, og snurperne med den.

– Den som går inn for det, har i dag ingen problemer med å holde seg sjøl med matfisk heile året, sier Sten om fiskemulighetene nå til dags.