Fakta og fakta, hr. Nygård

Av Wiggo Hansen

Endelig kom det en reaksjon på mitt siste innlegg om anbudssaker her i kommunen. Og det fra ingen ringere enn lederen av kontrollutvalget.

Han skriver at han ”egentlig ikke hadde tenkt å kommentere innlegget, men etter en modningstid, samt flere henvendelser i sakens anledning, så ble det klart at man kan ikke la halvsannheter, ja også usannheter legge premissene for en offentlig debatt.”

Det spørs om ikke den godeste utvagslederen hadde tjent på å dvele litt lengre, for dette var jo usedvanlig rotete og ikke minst oppsiktsvekkende.

Jeg tror ikke jeg skal trette leserne med å gå inn i detaljer på saker som ligger noen år tilbake i tid, alle kan gå inn på kommunens nettsider og lese granskningsrapportene fra KomRevNord. Der kan de se at mitt innlegg er basert på funn fra disse granskningene, samt reportasjer i aviser og NRK. 

Men jeg skal gi Nygård rett i at jeg blingset på årstallet for vedtaket i k-styret. Det var selvfølgelig i 2022, og da var det ordfører fra Høyre. Men saken startet i kontrolltvaget i 2018, men det tok dessverre 4 år før den kom til behandling i k-styret i 2022. Her kom TPL med et endringsforslag hvor de foreslår at innstillingens pkt. 3 utgår, og dette ble vedtatt med full støtte fra både Høyre og TPL. Så det materielle innholdet i mitt innlegg står seg godt.

Men i vedtakets pkt. 1 så beklager jo k-styret at ” kommunen ikke har etterlevd anskaffelsesreglementet ved flere kontrakter inngått av kommunen.”

Det blir som om en bankraner møter i retten og sier; ja, jeg ranet banken, og det beklager jeg. Jeg skal ikke gjøre det flere ganger, men pengene beholder jeg. Og dommeren sier; ok, siden du beklager ugjerningen så får det ingen konsekvenser, du kan gå. 

Dette var i fjor, 2022, og nå, ett år senere, så antar kommunen brøytekontrakter for de neste åtte årene, selv om KOFA har fastslått at hele prosessen må avlyses pga inhabilitet og uklart konkurransegrunnlag.

Og ordføreren sier at dette ikke får noen konsekvenser. Kontraktene er signert og ingen konsekvenser for verken kommunen eller inhabil tjenestemann.

M.a.o. i Storfjord er det trygt å være bankraner.

Men det mest oppsiktsvekkende er jo at kontrollutvalgets leder, vaktbikkja no.1, som skal være garantisten for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen, gir sin fulle støtte til mislighetene. Han sier følgende om saken; ”kommunen har gjort en rett beslutning ved å overse anbefalingene fra KOFA.”

Helt utrolig, når KOFA slår fast at kommunen har begått så alvorlige brudd på anskaffelsesreglementet at det krever avlysningsplikt, så mener altså kontrollutvalgets leder at kommunen her har gjort en rett beslutning.

Han som skulle være vår vaktbikkje no. 1, ser nå mer ut som en gammel hund som har mistet både syn og hørsel. Og som om ikke dette var nok, så har Høyres medlem av kontrollutvalget, Kristen Are Figenschau, gitt sin fulle støtte til lederen i en kommentar til innlegget.

Her begås det grove brudd på anskaffelsesreglementet gang på gang, politikerne lover bot og bedring, men det skjer altså på nytt igjen. Og de som skal kontrollere dette på vegne av oss innbyggere, de støtter også mislighetene.  Er det mulig?

Hva galt har vi arme storfjordinger gjort som fortjener et slikt regime?

Til slutt må jeg bare kommentere Nygårds kommentarer på slutten av sitt innlegg. Her insinuerer han at jeg skal ha vikarierende motiver i mine skriverier. At jeg ønsker å ramme noen jeg har noe uoppgjort med, og at jeg nå benytter anledningen til å fiske i opprørt vann. Dette er alvorlige beskyldninger, særlig når de framsettes av lederen av kontrollutvalget i kommunen i full offentlighet. Som jeg tidligere har skrevet, så er det knekkende likegyldig for meg hvem som brøyter de kommunale veiene, bare det skjer etter en rettferdig anbudsprosess, og til den rimeligste prisen for kommunen. Og jeg har overhodet ikke noe ”uoppgjort” med noen i sakens persongalleri. Det kan sikkert hr. Nygård få bekreftet dersom han spør de det måtte gjelde. Så dette slaget under beltestedet har han kunnet spart seg.  

3 kommentarer til “Fakta og fakta, hr. Nygård”

  1. Wiggo Hansen 👍 fordi andre ikke tør å åpne kjæften! Eg støtte deg!!

  2. Bra Viggo. Du skriv godt og saklig.

    Det e sannelig oppsiktsvekkende at kontrollutvalget i kommunen støtter lovbrudd, men ikke overraskende da de nok prøver å herme politikere på nasjonalt plan.

Det er stengt for kommentarer.