Må vente til våren

Reparasjon av fiberkabelskap i Signaldalen må vente til våren. Det opplyser Bjørnar Blomli, leder Drift og beredskap i Signal Bredbånd AS.

Faleferdig, men ikke kritisk.

Blomli skriver i en epost til iStorfjord at det har vært gjort befaring nå i november i samarbeid med Storfjord kommune for å få en oppdatert status i saken.
– Basert på denne befaringa er det konkludert med at gjenstående utbedringstiltak vil bli utført våren 2024, skriver Blomli.

Det var Signaldalen fiberlag som 24. oktober varsla om at situasjonen for fiberen i bygda var kritisk på grunn av at stolpene som skjøteskapene er festa til presses opp av leire. To av stolpene var i ferd med å falle. Man frykta at fiberen ville komme i spenn, og i verste fall ryke.

De to stolpene som har fått slagside, er ved Fjellseth og Kobbeneset. Ved befaring fant man at kabler og rør har god slakk, og sia terrenget er flatt, er det ikke fare for utglidning, Det er heller ingen klem- eller bøyeskader på kabel og rør.

– Fiberkabelen glir normalt i trekkerørene, skriver Blomli, og føyer til at forholdene ikke kritiske og utbedring kan utsettes til våren 2024.

Av andre forhold som ble avdekka under befaringa, er utgraving av kabeloverdekning på stien ved Lapingardi.
Videre vil det bli etablert 1-2 stikkrenner i tillegg langs strekninga hvor det er bekker som krysser traseen. Også dette arbeidet vil bli utført i 2024.