Oteren har fått en ny attraksjon

Søndag formiddag var en stor del av bygdefolket på Oteren, unge som eldre, store som små, kvinner som menn, samla til offisiell åpning av bygdas nye attraksjon.

For nå var endelig gapahuken og dissa på Oterbakken klar for innvielse. Det skjedde i flott vintervær, i kanskje det fineste nærturområdet i hele kommunen.

Det var lederen i Oteren bygdeutvalg, Sissel Bjørklund, som kunne ønske velkommen til åpning og snorklipping.

Ho kunne fortelle at forslaget om ei disse på Oterbakken kom til bygdeutvalget allerede i februar 2022. Etter det utvikla ideen seg til også å omfatte en gapahuk.

Bygdeutvalget har fått støtte til prosjektet fra Troms fylkeskommune og en stiftelse i Trondheim.

– Men uten enorm dugnadsinnsats og pengebidrag fra bygdefolk, har det ikke vært mulig å få det til, slo bygdeutvalgslederen fast.

Se og hør intervju med lederen i bygdeuvalget her: