Vil bosette 25 flyktninger i 2024

IMDi ber Storfjord kommunen bosette 25 flyktninger i 2024, og ønsker svar innen 25. februar.

Illustrasjonsfoto. Flyktninger lærer norsk. Personene på bildet har ikke noe med den konkrete saken å gjøre.

– Denne avgjørelsen må kommunestyret ta, og jeg er helt sikker på at vi sjølsagt sier ja til anmodninga.

Det skriver ordfører Geir Varvik i ei melding til iStorfjord.

IMDi skriver i brev til kommunen at prognosene fra beregningsgruppa for utlendingsforvaltninga viser at behovet for bosetting i 2024 er beregna til å være om lag 37 000 personer på landsbasis. Med bakgrunn i dette ber altså IMDi Storfjord kommune bosette til sammen 25 flyktninger i 2024.

Geir Varvik opplyser at kommunen i dag har bosatt 23 flyktninger, og vil om kort tid motta to til.

Med ytterligere 25 neste år, vil tallet på bosatte fyktninger i kommunen bli 50.
Varvik opplyser at kommunen så langt ikke har noen problemer med hus eller leiligheter for flyktningene.
– Men dersom noen har hus, leilighet eller annet ledig, så vil vi sette stor pris på at de kontakter kommunen på epost post@storfjord.kommune.no.

IMDi skriver i brevet at kommunen i tillegg må regne med å få fordelt enslige mindreårige med følgeperson, ettersom disse inngår i ordinær kvote og ikke inngår i oppmodingstallet for enslige mindreårige.

I brevet skriver IMDi også at plasser som ikke bli benytta i 2023, ikke blir overført til 2024. Personer som er søkt ut til kommunen i 2023, men som først blir registrert som bosatt etter årsskiftet, vil telle på kommunens vedtak for 2024, noe som er ei videreføring av gjeldende praksis.