Frykter farlige og kostnadskrevende hendelser

Horsnesveien er nå i så dårlig forfatning at nødvendige tiltak må iverksettes snarest.

Horsnesveien er dårlig forfatning. Arkivfoto.

Det skriver Oscar Naimak i LyngenTourist i en epost til Storfjord kommune.

– Særdeles ille er det mellom avkjørsel fra E6 inn på Horsnesvegen i sør til avkjøring ned til LyngenTourist som nå benyttes som hovedveg ned til anlegget på Slettnes. Slik vegen er nå, så er det et tidsspørsmål før det oppstår kostbare skader på kjøretøy og i verste fall personskade blant trafikantene langs veien. LyngenTourist AS er opptatt av at våre gjester skal ha en trygg og forsvarlig vei å ferdes på når de kommer for å besøke Slettnes, skriver han videre.

Han viser til at vegen ikke bare gagner LyngenTourist sine gjester, men også lokalbefolkningen som bor langs vegen, samt at skolebussen har si faste rute her i ukedagene.

– Dybdeforhold og kant formasjon på hullene er krevende å bedømme som bilist når hullene er fylt med vann etter regnvær og når det ligger nysnø på vegbanen som helt eller delvis dekker til. Som sjåfør er man avhengig av å være lokalkjent i området for å unngå å kjøre i hullene når føret er som tidligere beskrevet, skriver Oscar Naimak, og ber om at Storfjord kommune iverksetter nødvendige trafikksikkerhetstiltak, før farlige og kostnadskrevende hendelser oppstår langs Horsnesvegen.

Fylt i hullene

Ordfører Geir Varvik skriver i ei melding til iStorfjord at kommunen har fylt i de hullene som var på deler av vegen.
Horsnesvegen er i med i kommunale planer for oppgradering.
Med tanke på kommunens økonomiske situasjon og høy lånegjeld, kan vi i dag ikke si noe om når dette nøyaktig vil skje, skriver ordføreren.