Står trygt

Arva har nå fått inn rapport i forbindelse med jordraset i Signaldalen før helga, et ras som truer ei høgspentmast som står like ved raskanten..

FOTO: FRED KEVIN BERGLI, ARVA AS

Hans Kristian Isaksen er seksjonsleder i driftssentralen hos Arva. I en epost til iStorfjord skriver han:

«Arva er oppmerksom på situasjon rundt jordskredet på Nystad. Mastepunktet er 3-4 meter fra skredkant og kan med sikkerhet stå gjennom vinteren.

Saken er overlevert til prosjekteringsavdeling i Arva der det skal planlegges hvilke tiltak som skal gjøres for å sikre strømforsyningen til Signaldalen.

Det forventes at evt. tiltak blir utført tidlig vår 2024 før elva blir stor.»