Stort jordras i Signaldalen

Det har gått et stort jordras like nedenfor fylkesvegen i Signaldalen.

Raset skal ha gått like før helga.

Etter de opplysningene iStorfjord har fått, skal det ha gått like før helga. Dersom det raser ut mer, er ei høgspentmast som nå står like ved raskanten, i faresonen. Arva har ganske nylig vært på befaring, men til hovedkontoret i Tromsø hadde de ikke fått inn rapport da iStorfjord ringte.

Det er bare 20-30 meter fra raskanten til fylkesvegen i Signaldalen. Til nærmeste hus er det cirka 200 meter.

Jordmassene har glidd ut i Signaldalelva, og raset er cirka 70-80 meter bredt på det bredeste, og trolig nær to meter tjukt.

Raskanten er bare 20-30 meter fra fylkesvegen. Høgspengmasta (innringa) står like ved raskanten.
Rasområdet er innringa med rødt.

Én kommentar til “Stort jordras i Signaldalen”

  1. Nytter ikke å kontakte NVE heller, dem har ikke ansvar før ras i elvene. Nordkjoselva har mange utglidninger, men det blir ikke gjort noe.

Det er stengt for kommentarer.