Kritisk for fiberkabelen i Signaldalen

Manglende vedlikehold over år kan nå føre til at fiberkabelen i Signaldalen ryker. Det betyr at bygda i så fall mister internett, TV og telefoni.

Kabelskap på «halv tolv».

– Situasjonen er nå så kritisk at utbedring bør iverksettes snarest, og før bakken fryser, meiner Signaldalen fiberlag, som i en epost til Signal Bredbånd AS 24. oktober i år viser til at noen skap på fibertraseen presses opp av tele. Dermed blottes fiberen og kommer i spenn på grunn forlengelsen som oppstår.

Fiberlaget har nå sendt Signal Bredbånd ei liste over nødvendige tiltak, slik at Signal i samråd med Storfjord kommune, som står som eier av fibernettet, kan iverksette tiltakene slik at man unngår unødige og kostbare utfall på anlegget.

Stolpen skapet er festa på, presses opp av leire, og fiberkabelen kommer i spenn. Om fiberen
skades, vil Signaldalen miste internett, TV og telefoni. Situasjonen er kritisk flere steder.

Fiberanlegget i Signaldalen blei bygd på dugnad og med offentlig tilskudd i 2007. Kostnadene var på ca 6 millioner. Abonnentene, cirka 40 totalt, betalte hver 15000 kroner for tilknytning, og alle som kunne, deltok i dugnadsarbeidet. Total blei det gravd rundt 30 kilometer kabelgrøfter. Dugnadsarbeidet vakte oppsikt over det ganske land, og fikk medieomtale både i aviser og TV. Signaldalen og ei anna utantbygd i kommunen, Elvevoll, var de første i kommunen som fikk høyhastighetsfiber, i dag opp til 500 mbit/sek i Signaldalen.

Det må gjøres tiltak flere steder på kabeltraseen. Skisse: Signaldalen fiberlag.

Bjørnar Blomli er leder for drift og beredskap i Signal Bredbånd AS. Han sier til iStorfjord at Signal er i dialog med Storfjord kommune, som eier fibernettet, men det er i dag ingen konkrete planer om tiltak. Signal ønsker å avklare med eieren om hva man ønsker utført av reparasjoner. Kostnadene må også avklares, og dem er det eieren som skal betale.

Signal overtok leveransen av tjenester på fibernettet etter HomeNet i Signaldalen i fjor, og Blomli sier at han ikke kjenner til hvordan det er bygd. Men han konstaterer ut fra bildene at det som kan skje, er at fiberen dras ut av skøyten i skapet, og da blir det brudd. Han trur at slik det ser ut i dag, kan man utbedre skaden uten nedetid på nettet.

– Det er best å å reparere før det blir brudd for å unngå nedetid og økte kostnader, sier Blomli.

Ordfører Geir Varvik er på reise, så det har ikke lyktes oss å få en kommentar fra ham.