Sametingspresidentens tale ved åpning av Samisk språkuke i Skibotn

Sametingspresident Silje Karine Muotka var innom både Sannhets- og forsoningskommisjones rapport og det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen i sin åpningstale i Skibotn mandag. Her er heile talen hennes i norsk oversettelse:

Kjære alle sammen. 

Først vil jeg takke for at jeg fikk komme hit og åpne Giellavahkku /Språkuka her i Storfjord.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Endelig er det Språkuke igjen, jeg har sett frem til denne dagen. Giellavahkku/språkuka har blitt en årlig tradisjon som vi ser frem mot hver høst, en uke hvor vi får feiret og vist frem våre vakre samiske språk og kultur. Det er likevel litt rart for meg å nå stå her og skal glede meg over Giellavahkku, for det henger dessverre noen mørke skygger over Sápmi akkurat nå. Vi har nettopp lagt bak oss en følelsesmessig uke hvor samisk ungdom igjen inntok hovedstaden for å minne Norge på det pågående menneskerettighetsbruddet. Det jeg likevel tar med meg var det fine møtet mellom Hans Majestet Kongen og representanter for ungdommen. 

I fjor åpnet nettopp Hans Majestet Kongen Giellavhkku på Snåsa, og jeg vet at han oppriktig bryr seg om det samiske folket, og det varmer mitt hjerte at han tok imot ungdommene på så kort varsel. 

Sannhets – og forsoningskommisjonens rapport som ble overlevert i vinter, og lest høyt fra nasjonalteatret gjorde sterkt inntrykk på mange av oss. Rapporten peker på behovet for strategier for vitalisering og utvikling av de samiske språkene, og jeg er glad for at det foreslås et solid språkløft i samfunnet, hvor det offentlige også må bli med. Det er viktig at det ikke bare er vi samer selv som skal jobbe for styrking og utvikling av de samiske språkene. 

Men denne uka løfter vi frem våre hjertespråk. Nå skal vi igjen heise det samiske flagget, nå skal vi pryde samfunnet med våre samiske språk. Overalt i Sapmi skal nå folk få se samisk omkring seg, og vi skal være stolte over våre språk. 

Det er med stor glede jeg ser hvordan språkuka vokser for hvert år, og spesielt fint å se samiske språk på nye arenaer for hvert år.

I den forbindelse vil jeg takke alle som legger inn innsats for å synliggjøre de samiske språkene på ulike måter. En spesiell takk vil jeg rette til de samiske språksentrene, 19 språksentre har vi på norsk side, som hvert år legger ned et stort arbeid for å løfte frem språkene i lokalmiljøet. 

Jeg er veldig glad for at store aktører slik som Freia og Tine har sett viktigheten av å synliggjøre samiske språk. Melkerullen skapte masse positivt engasjement, og melkepakkene med samisk tekst her nord har skapt begeistring. Det er sånt vi vil ha mer av.

Jeg har selv erfart at en taxi sjåfør, når han så hvem jeg var, begynte å snakke samisk til meg. Han behersket ikke samisk flytende og kunne ikke så mye samisk, men han brukte de ordene han kunne. Det gledet meg virkelig og viste at han ville vise meg den ære. 

Sametinget jobber for samiske språk på ulike måter, og det varmer hjertet å se hvordan vi må ulke måter har klart å synliggjøre samiske språk både lokalt og nasjonalt og også på tvers av grensene. Språkuka ser ut til å bli en naturlig uke å vår hverdag. Hvert år i uke 43 går viser vi sammen et stort engasjement for å løfte språkene i det offentlige rom. Sammen, enten vi er privatpersoner, lokalsamfunn, private eller offentlige aktører, så setter vi inn en solid innsats for dette viktige arbeidet. 

Giellavahkku er spesielt viktig i år. Nå skal samiske språk og det samiske folk synes og høres. Vi er fortsatt her, og våre språk og vår kultur skal styrkes og utvikles. Det er viktig at storsamfunnet blir bedre kjent med våre samiske språk. Min oppfordring i år er at vi skal lære alle vi møter denne uka ett eller flere samiske ord. For kunnskap og kjennskap til språkene bidrar til bedre forståelse og aksept, og slik bidrar vi til et varmere samfunn.

Jeg tror at vi både vil se og høre mye samisk denne uka, forhåpentligvis også på nye arenaer. 

Med de ordene vil jeg fra Sametingets side ønske velkommen til dagens åpning av språkuka. 

Ønsker også en god språkuke til alle sammen. 

Takk!