KOFA-«dom» får ingen konsekvenser for inngåtte kontrakter

KOFA har avgjort klagesaken som gjelder vintervedlikehold fra denne høsten av, og konkludert med at Storfjord kommune har brutt regelverket ved at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringa og at kommunen har brutt regelverket ved et uklart konkurransegrunnlag.

Uklart konkurransegrunnlag medfører avlysingsplikt. Kommunen må avlyse konkurransen. Vinteren står for døra. Spørsmålet som melder seg nå, er hva som skjer med vintervedlikeholdet. Samme opplegg med korttidskontrakter som i fjor på denne tida? iStorfjord har spurt ordfører Geir Varvik.

Til det svarer ordføreren at kontrakt om kommunal brøyting er underskrevet med tre lokale tilbydere, og at kommunen er bundet av disse kontraktene.

For ei tid tilbake fant daværende kommunedirektør det nødvendig å frita daværende kommunalsjef for ansvaret for anbudssaker etter at tabbekvoten var brukt opp. Hvilke følger får KOFA-avgjørelsen nå for den inhabile tjenestemannen?

– Jeg kjenner ikke noe til at en såkalt tabbekvote er oppbrukt, det er spekulasjoner jeg ikke vil være med på.  Kjenner ikke til at det vil få følger for vedkommende. Det vil kunne skape noen utfordringer for kommunen, men utfordringer er vår administrasjon vant til å hendle, svarer Geir Varvik på epost.

Da det blei foretatt reklamasjonbefaring på kunstgrasbanen på Hatteng for vel ett år sia, deltok daglig leder i BAKS og denne tjenestemannen sammen med daglig leder i selskapet som hadde gjort jobben. En tydelig setningsskade i banen blei oversett. I hvilken grad kommer denne saka i et nytt lys etter siste KOFA-avgjørelsen?

– Reklamasjonsbefaring på kunstgress banen er noe jeg ikke kjenner til, svarer ordføreren.

Les også: Spør om kunstgras…

Vedkommende tjenestemann var også involvert da BAKS fikk et anbud på vannledningsgrøft på Vestersida – et prosjekt som blei tre ganger dyrere enn forutsatt. Hvorfor sørga ikke kommune for å inngå en kontrakt som sikra mot slike overskridelser?

– Denne saken er behørig informert om i kommunestyret for lenge siden.  

– Daværende leder av kontrollutvalget har i et kommentarfelt i iStorfjord kritisert en entreprenør for å bruke sin demokratiske rett til å klage i anbudssaker, og satt denne entreprenøren i et dårlig lys. Vedkommende blei i siste kommunestyremøte gjenvalgt som leder i kontrollutvalget. I hvilken grad bidrar denne kommentaren til å svekke tilliten til at denne lederen er upartisk i saker som kontrollutvalget skal behandle?

Ordføreren svarer i en epost:

– Kontrollutvalget i kommunen består av fem personer som alle er valgt av kommunestyret, dette er personer som de forskjellige partier og grupper har fremmet.

Les også ordføreren øvrige kommentar til KOFA-saken her!