Språkløftpris til Emil

Musikeren og skuepilleren Emil Karlsen fra Oteren fikk i dag tildelt årets Språkløftpris for innsatsen han har gjort for å lære seg språket, synliggjøre det og bruke det offentlig. 

Hege Karlssen mottar Språkløftprisen av sametingspresident Silje Karine Muotkapå vegne av sønnen, Emil.

Det var sametingspresident Silje Karine Muotka som gav han prisen da den nasjonale samiske språkuka blei åpna i Skibotn i dag. Og det er fjerde gangen denne prisen deles ut. Emil sjøl er på filminnspilling i Helsinki, og takka for prisen på videolinje fra den finske hovedstaden.

Emil har mange jern i ilden. Han var med å starte storfjordbandet Resirkulert, som bemerka seg ikke bare lokalt, men også nasjonalt gjennom mange år.

Emil Karlsen på videolink fra Helsinki takker for prisen.

I 2019 blei Emil utnevnt som årets unge samiske kunstner på Riddu Riđđu. Han har vært skuepiller, og har hatt fleire roller i det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Han har vært med i dommerpanelet i NRK sitt populære program Stjernekamp, og han har produsert sin egen musikk.

Han er også en av etterkommerne etter den legendariske samiske fortelleren Efraim Pedersen fra Oteren, og har et samarbeid med forfatter og religionshistoriker Brita Pollan, som kommer med ei ny bok med Efraims fortellinger i februar.

I dag var som nevnt Emil i Helsinki på filminnspilling, men mora hans, Hege Karlsen var tilstede, og kunne ta i mot prisen på vegne av Emil.

Samisk språkuke

Hensikten med Samisk språkuke er å vise fram og løfte opp de samiske språkene, sånn at fleire får vite hva det samiske språket og den samiske kulturen innebærer.

Begrunnelsen for ei slik uke er at samiske språk og kulturer lenge har vært utryddingstrua. Men nå velger stadig fleire unge å lære seg språket og ta det tilbake etter at fleire genrasjoner før dem har mista det.

Ordfører Geir Varvik kunne, da han åpna språkuka i dag, opplyse at i Storfjord har 20 prosent av elevene valgt å lære samisk på skolen.