Får breibandsstøtte

Får høykapasitets breiband.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har nå behandla søknader fra kommuner i Troms om støtte til etablering av høykapasitets breibandstilbud over ordninga Bredbåndstilskudd 2023.

Søknadsfristen gikk ut 1. mai i år.

Storfjord kommune er innvilga 2 616 250 kroner i støtte. Den totale kostnaden er 4 350 000 kroner, og omfatter i overkant av 30 heilårsboliger eller næringsbygg i øvre del av Kitdalen og på Kjerkeneset. Betingelsen er at dokumentasjon på lokal medfinansiering foreligger i 2023. Hvis ikke vil tilsagn bli kansellert.

Målet er ifølge søknaden å få til ei breidbandsutbygging slik at alle beboere i Storfjord kommune får tilbud om tilfredsstillende breiband i henhold til de krav som gjelder, og slik at alle innbyggerne kan benytte seg av digitale tjenester. Videre at et tilbud om tilfredsstillende breiband skal bidra til stimulering av lokalt næringsliv, turisme og til å beholde bosetting og bidra til at skolelever og studenter kan arbeide fra og i kommunen slik som forutsatt.

Aktivitets- og tidsplan beskrives sånn:

Høsten 2022: kartlegging av hastighet i aktuelle områder via målinger gjort av innbyggerne.

Vår 2023: Søke om NKOM midler for å bidra til finansieringen av utbyggingen.
Høst 2023: Budsjettprosess
Vår 2024: Lyse ut en åpen tilbudskonkurranse iht. forskrift om offentlige anskaffelser samt de øvrige krav som stilles for slike anskaffelser jfr. krav fra NKOM.

Høst 2024: Utbygging basert på utlyste tilbudskonkurranse. Høsten 2022: kartlegging av hastighet i aktuelle områder via målinger gjort av innbyggerne.
Vår 2023: Søke om NKOM midler for å bidra til finansieringen av utbyggingen.
Høst 2023: Budsjettprosess

Vår 2024: Lyse ut en åpen tilbudskonkurranse iht. forskrift om offentlige anskaffelser samt de øvrige krav som stilles for slike anskaffelser jfr. krav fra NKOM.
Høst 2024: Utbygging basert på utlyste tilbudskonkurranse