Innstiller på fritak

Ordføreren innstiller på at Ole Isaksen Skogmo (Høyre) innvilges fritak fra politiske verv i Storfjord kommune for resten av valgperioden.

Olse Isaksen Skogmo (Foto: Privat)

Kommunestyret skal behandle saka i kommende kommunestyremøte 12. oktober.

Som tidligere omtalt i iStorfjord rykker Dag-Frode Aho opp fra 1. vara-plass til fast medlem for resten av perioden.

De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp, og Kristen-Are Figenschau kommer inn som ny vararepresentant for resten av valgperioden.

Det framgår av saksdokumentene at Ole Isaksen Skogmo oppgir helsemessige årsaker som årsak til søknaden om fritak.
Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da han samtykka til å stille til valg. Ole Skogmo blei valgt som fast representant i kommunestyret for Høyre ved siste kommunestyrevalg.