Rot med anbud – igjen

Typisk kommunal veg i Signaldalen.

Nok en gang har Storfjord kommune rota det til i en anbudssprosess.

Denn gangen gjelder det opprusting av kommunale veger i Signaldalen. Som tidligere omtalt i iStorfjord, var anbudet lyst ut på Doffin, med frist 19. september klokka 0900. Men nå er anbudet avlyst. Det betyr at innbyggerne i bygda må vente enda lenger på bedre veger.

iStorfjord har spurt ordfører Geir Varvik om hvor saka står i dag. Han svarer på epost:

– Det stemmer at jobben har vært ute på anbud, men den måtte avlyses da det viste seg å foreligge en feil i utlysninga. Opprusting av veg i Signaldalen overstiger EØS- terskelverdien i forskrift om offentlig anskaffelse. Det betyr enkelt sagt at den også må utlyses i EØS området, noe som dessverre ikke var gjort. Han føyer til:

– Nå tviler jeg veldig sterkt på at internasjonale aktører fra land i Europa ville levert inn anbud på en slik jobb i Storfjord, men vi må også i dette tilfellet forholde oss til gjeldende lover og regler for offentlig anskaffelse.

Anbudsrotet i Storfjord kommune har versert sia 2021, da daværende kommunalsjef valgte å ikke forlenge kontraktene om vintervedlikehold på kommunale veger. Etter det kom det en serie med avlysinger og to KOFA-bøter på nær en halv million totalt.

Det endte med at daværende kommunedirektør valgte å frita kommunalsjefen for ansvaret med anbudssaker. For noen måneder sia blei etaten lagt ned, og kommunalsjefstillinga fjerna.

Etter det har ulike aktører vært leid inn til å gjøre anbudsjobben. Denne gangen er det et advokatfirma, Kvale, som heller ikke har lyktes.

– Hvorfor bruker kommunen advokater til å utarbeide anbudsgrunnlag når kommunen har godt betalte ingeniører som burde kunne gjøre jobben?

– I en liten kommune som Storfjord er det helt umulig å besitte kompetanse på absolutt alt. Vi har flinke medarbeidere som daglig utfører en meget god jobb. Enkelte ganger må også kommunen søke råd og vegledning i noen situasjoner, blant annet på anbud av en slik størrelse, varer ordføreren.

– Hvor mye penger er det igjen til denne opprustninga, og når kan arbeidet settes i gang?

– Kommunestyret satte av kr 2.5 mill for 2023 og samme beløp for 2024.  Vi vil foreslå å overføre årets bevilling til neste år, noe som betyr at vi i 2024 har 5 millioner til dette prosjektet, svarer ordføreren, og opplyser at det vil bli sendt ut nytt anbud innen rimelig tid og lover å komme tilbake med opplysninger om når oppstart vil kunne være.

– Målet har vært og er fortsatt at arbeidet skal være ferdig ihht plan som er i 2024, da under en klar forutsetning at vi får inn anbud på dette prosjektet, skriver Geir Varvik i eposten.

Én kommentar til “Rot med anbud – igjen”

  1. Jeg må få presisere at advokat firma som er nevnt i artikkelen ikke i det hele tatt har noe å gjøre med den tekniske feilen som ble gjort, og som igjen betydde avlysning.

Det er stengt for kommentarer.