Arbeiderpartiet + Høyre =sant

Storfjord Arbeiderparti og Storfjord Høyre fortsetter sitt politiske samarbeid kommende periode i Storfjord.

Det er klart etter at Jill Anita Olsborg Fagerli og Geir Varvik i dag, på vegne av sine respektive partier, undertegna en politisk samarbeidsavtale som vil danne grunnlaget for de kommende fire åra.

Her heter det:

Geir vil fortsette sin rolle som ordfører, med Jill som varaordfører.
Begge fremhever det vellykkede og ikke minst gode samarbeidet som har preget forrige periode.

Det er en spennende og ny start for vår kommune, der våre to partier vil jobbe sammen for å sikre ei lys og positiv framtid,

I den framforhandlede avtalen ønsker Geir å fremheve økonomisk nøkternhet, vi må fortsatt opprettholde en disiplinert økonomisk styring, som har fokus på å oppnå en bærekraftig økonomifor Storfjord kommune på lang sikt.

Geir Varvik (H) fortsetter soim ordfører.

Samferdsel og trygge veier er et annet viktig punkt. Vi ser på samferdsel og sikkerheten til myke trafikanter som saker som vil ha topp prioritet. Dette inkluderer viktige prosjekter som realisering av
ny vei Hatteng til Nordkjosbotn, Grasnes — tunellen og fullføring av E8 Skibotndalen. I tillegg vil vi arbeide for at fylket prioriterer oppgradering av RV 868.

Jill fremhever også viktigheten av bærekraftig økonomi, der vi må sette fokus på trygg og jevn tjenesteyting. Dette selvsagt uten å sette kommunale tjenester på anbud, eller innføre eiendomsskatt på private boliger. Videre må vi ha fokus på samhandling og helhetlig tenking i alle
politiske avgjørelser, da beslutninger kan påvirke flere ledd. Samarbeidsplattformen vi er enige om er et godt fundament og den bygger på felles ønske om det beste for kommunen vår. Vi har fått med
mange viktige punkt å jobbe videre med, slik som å utvikle kommunen og gjøre den attraktiv for drift og etablering, bolyst og ivaretakelse av kultur, gode helsetjenester og velferdsordninger, for ikke å
glemme tilfredsstillende mobildekning i hele kommunen. Det er mange flere punkt vi begge kunne ha tatt med, da hele plattformen av punker er viktige på hver sitt område.

Jill Fagerli blir varaordfører.

Geir og Jill er begge svært positive og overbevist om at det gode samarbeidet som har eksistert mellom partiene også vil fortsette i den kommende perioden.

Begge deler en felles visjon om at et tett samarbeide både i kommunestyret og mellom partiene er den aller viktigste nøkkel til vår kommunes vekst og suksess.

Én kommentar til “Arbeiderpartiet + Høyre =sant”

  1. Flott! Det beste for Storfjord , lykke til med en vanskelig oppgave 👍

Det er stengt for kommentarer.