Mobildekning i Kitdalen

Av Trond Larsen

Som innbygger øverst oppe i Kitdalen så er jeg rystet over holdningene til enkelte andre sambygdinger nede i dalen og på Hatteng.

Her ligger stolpene til kraftlinja til mobilmasta. – At den ikke er blitt bygd ennå er ei skam, meiner artikkelforfatteren.

Hva som er drivkraften til «disse» personene er vanskelig for meg å forstå.

Vi er nå i slutten av 2023 og har fortsatt ikke stabil dekning utafor Wifien i husene.

Dette fører til at vi ikke føler oss trygge når vi er ute i skog og mark fordi vi vet at det ikke går an å ringe etter hjelp.

Hvis jeg bodde nede i Kitdalen eller på Hatteng så kunne jeg ikke i min villeste fantasi tenkt meg å motarbeide at de som bor oppe i Kitdalen skulle få ordentlig dekning.

Dette er rein egoisme og kan føre til at «disse» personene får liv på samvittigheta.

Vi hadde ganske nylig møte med tre av toppene i Telenor på rådhuset.Hvor de bekreftet at hvis ikke prosjektet hadde blitt motarbeidet fra starten så ville masta vært i drift nå.

Så litt politisk.

Denne saken startet vel helt tilbake til da Arctic race skulle til Storfjord.

At den ikke er blitt løst enda er en skam.

Det fører og til at ungdom vegrer seg for å etablere seg oppe i dalen.

Vi har også bedriftseiere som får store problemer pga manglende dekning.

Så er det vel og litt spesielt  at de 2 som virkelig har jobbet for å hjelpe oss er Geir Varvik og Øystein Nilsen som er fra Skibotn og representere Høyre.Det setter vi veldig pris på.Med tanke på tidligere uenigheter innad i kommunen.

Hvor blei det av støtten fra de andre partiene ??

Jeg vil påstå at TPL tapte ordføreren på grunn av dårlig og manglende involvering rundt masta.

Pluss at ordfører kandidaten deres jobbet i mot masta.

Så er det og noen i kommune administrasjonen som heller ikke har jobba helhjerta for å få saken i boks.

Det er veldig underlig for meg med tanke på at kommunen ville fått gratis infrastruktur.

Tilslutt. Til alle dere som er imot. Hva er viktigst ? Liv/Helse/Trygghet for innbyggerne eller ei turløype som får ei mast og allerede har to kraftlinjer rundt seg.