Tanker etter et valg

Av Wiggo Hansen

Litt pussig å tenke på når du rusler rundt på den lokale coopen at annenhver person du møter er en høyrevelger. I all fall statistisk sett.

Wiggo Hansen.

Hvem skulle tro det, når du har vokst opp i «røde Storfjord» som vi ofte ble omtalt som i media. Ikke rart ettersom AP ved stort sett alle valg etter krigen fikk rent flertall og hvor SF/SV etter hvert kom på banen med 2-3 representanter i hvert valg. Så sent som for 16 år siden fikk ikke Høyre inn noen representanter og for 12 år siden fikk AP inn 7 representanter. 

Så hva har skjedd i den røde kommunen siden nesten annenhver velger nå stemmer Høyre?

Nå hadde vi jo splittelsen i AP ved valget (sykehjemsaken) i 2015, og TPL så dagens lys. Etter det har AP vært for et miniparti å regne mens TPL har overtatt de fleste gamle AP-velgerne. SV har ikke stilt liste etter valget i 2003.

For fire år siden fikk Høyre inn 6 representanter og fikk ordføreren i samarbeid med AP og MDG med til sammen 9. Nå økte de til 7 representanter og kommer sannsynligvis til å fortsette med ordføreren dersom AP (2) fortsatt velger å støtte dem.

Men hvorfor velger nesten halvparten av Storfjords velgere å gi sin stemme til Høyre? Nå har de jo en veldig folkelig ordfører i Geir Varvik som også er flink på sosiale media. Vi får absolutt vite om hver gang han har tatt en telefon til Statsforvalteren eller andre med makt, men har det kommet så mye ut av det? Vi sliter nå fortsatt med den samme trafikkfarlige veien her på Oteren, og jeg kan ikke se at øvrige veier her i kommunen heller har fått noen løft. Men mer uoversiktlig er de blitt ettersom jeg ikke har sett en kantklipper i aksjon de siste fire årene. Kanskje ikke så rart når vi vet at kommunen er bankerott. Men innen skolesektoren så er ungdomstrinnet i Skibotn nå en saga blott og flyttet til Hatteng for å spare penger. Og penger skal jo være Høyres paradegren. De skryter jo ellers ved enhver anledning av god økonomistyring, men det ser ikke slik ut her i kommunen.

Så har de selvfølgelig fått hjelp av en upopulær regjering bestående av AP og SP, som sliter med å få ut sitt budskap som drukner i Melkøya, kraftig inflasjon, dyr strøm, krig i Europa  osv. Men ser vi nærmere etter så har jo denne regjeringa, med god hjelp av press fra sin budsjettpartner SV, levert en god del lettelser for vanlige folk på de to årene de har fått så langt. Vi har nå gratis barnehage for alle i Nord Troms og Finnmark samt lettelser på 1000/1500 ellers i landet. Gratis SFO for 1 og 2. klasse. Kr 10.000 i ekstra skattelette for oss i tiltakssonen osv. Og jeg er ganske sikker på at mange av de som nå stemte Høyre var temmelig forbanna på dem for noen få år siden da de satt i regjering og gjennomførte en rekke usosiale kutt som rammet vanlige folk. Som f. eks. kutt i pendlerfradraget, kutt i brillestøtte for barn, kutt i grunnstønad for de med cøliaki osv. osv. Mange av disse kuttene er nå på vei til å reverseres av dagens regjering til glede for folk flest.       

Nå har jo Høyre aldri vært kjent for å gå i spissen for utvikling av velferdsstaten. Tvert imot så har de alltid kommet diltende etter. Den eneste velferdsreformen gjennomført av Høyre jeg kommer på i farta er kontantstøtten. En kostbar og utskjelt reform som i korte trekk går ut på å holde folk hjemme å passe egne barn, i stedet for å ha dem i barnehage. Venstresidas utgangspunkt for utvikling av velferdsstaten har alltid vært å lage universelle ordninger som omfatter alle, og som gjør folk i stand til å klare seg selv. Hvis du for eksempel er ufør og mottar uføretrygd, så skal ytelsen være så stor at du klarer å leve et godt liv, og ikke måtte stille deg i matkø for å få utdelt matposer e.l. Høyres syn har historisk vært å gi almisser til de trengende. D.v.s. at i stedet for å gi ytelser som rekker til et ok liv, så skal ytelsene behovsprøves. Det er slik man skaper fattigdom i et samfunn.

SV og Rødt har lenge gått foran for å få til gratis tannbehandling for alle. SV har gjennom sin posisjon som budsjettpartner allerede fått til lettelser for noen grupper men akter å stå på til hele reformen er gjennomført og alle har tilgang til tannbehandling til samme kostnad som det du betaler fastlegen i dag  for et legebesøk. Men også her er Høyre sterk motstander av reformen og mener at tannbehandling er en privatsak og ikke inngår i folkehelsa. Så hvorfor er det så mange, ikke bare i Storfjord, som mener at Høyre er løsninga.

Kan det være at vi har fått det for godt her i landet og tror at vi alle er millionærer. For det er ikke tvil om at vi ser opp til de rike og vellykkede, og vi ønsker vel å være der alle sammen. Og Høyre har ved alle høve vist seg å ta godt vare på de rike. Først har arbeiderklassen og venstresida gått foran og kjempet fram velferdsstaten, og når vi kommer dit så identifiserer vi oss ikke lenger med arbeiderklassen, men agerer som nyrike flest og stemmer blått. Men er vi så rike her i kommunen at 44%  ser seg tjent med å stemme Høyre?

Nei, selvfølgelig ikke Jeg tror at dette egentlig handler om å ”snobbe oppover”. Vi har alle en tendens til å bokse en klasse over der vi egentlig hører hjemme, eller sagt med andre ord, å være litt ”bedre” enn det vi er. Vi snobber litt når vi kjøper bil og andre kostbare ting. Det er viktig at ting ser bra ut. Ja vi snobber til og med med navn nå. Før tok som regel kona mannens etternavn når de giftet seg, men det ser det nå heldigvis ut til å bli slutt med. Men til gjengjeld så har nå mannen begynt å ta konas etternavn i tillegg til sitt eget. Men bare hvis navnet er av det litt coole slaget. Jeg har i all fall aldri sett noen mann ta konas etternavn hvis hun heter Hansen, Olsen eller noe annet vanlig. Nei, fint skal det være.

Og sånn ser det dessverre ut til å være når vi går til valgurna og. Vi stemmer etter det vi ønsker å være og det vår vennekrets tilsynelatende gjør. Men Høyre har dessverre ikke noen særordninger for  ”wannabe millonaires”. Der er det kun de virkelig rike som får fordeler. Og her er det nok å vise til de seneste dagers avsløringer i familien Solberg. Ganske utrolig at mannen til statsministeren kan trade på børsen i stor målestokk samtidig som fruen fatter viktige beslutninger som er veldig avgjørende for verdien i de samme selskapene som mannen har kjøpt seg opp i. Nærmere korrupsjon er det vel vanskelig å komme. Eller som den siste avsløringa: Januar/februar 2021 kjøper Sindre seg stort opp i rederiet Wallenius Wilhelmsen for over en halv million. 21. februar lager stasminister Solberg en skrytevideo for rederiet, vel vitende om at mannen har kjøpt aksjer for over en halv million i selskapet. Og den 3. mars utbetaler eieren i rederiet ut kr 300.000 til Høyres valgkamp i 2021. Skulle tro vi befant oss i en bananrepublikk i Sør Amerika og ikke i demokratiske Norge.

Så nå hadde det vært artig å høre fra dere i Storfjord som har stemt Høyre hva det er med partiet som er så bra. Mange av dere som har barn både i barnehage og SFO har jo fått lettelser på flere titalls tusen i året av dagens regjering. Så hvilke økonomiske eller andre fordeler er det dere får ved å stemme Høyre framfor dagens regjeringspartier? 

Én kommentar til “Tanker etter et valg”

  1. Dem prøve no i hvertfall å få kontroll på gjelda . Det etterslepet av investering som ble gjort av fjoringan da dem herja tar tid å rette opp. Ap hadde samme problem da Sigmund var ordfører.

Det er stengt for kommentarer.