Storfjord: Nær bunnen i åpenhet

Har du prøvd å finne dokumenter i Storfjord kommune sin postjornal eldre enn tre måneder? I så fall har du kanskje fått deg en overraskelse.

Strippet postliste. Til venstre slik den var, og til øyre slik den blei etter 90 dager.

Der er innholdet rett og slett mangelfullt, og bare en liten brøkdel av blant annet post inn og ut er å finne. Det gjør at Storfjord kommune skårer dårlig på Åpenhetsbarometeret.

På spørsmål fra iStorfjord om hva som har skjedd, svarer sekretær Rita Molberg i Storfjord kommune sånn:

– 90 dagers levetid på postlista ble innført i 2021. Da gikk Storfjord kommune sammen med kommunene Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy over til nytt sakssystem; Acos websak. Systemet blei den gangen satt opp med ulike regler for håndtering av dokumenter, bl.a. 90 dagers levetid på postlista, begrensninger for å hindre at taushetsbelagt informasjon kommer ut osv.

Ho føyer til at kommunen tidligere ikke har fått noen negative tilbakemeldinger på at dokumenter eldre enn 90 dager ikke er tilgjengelig, men har merka seg at Åpenhetsbarometeret 2023 spesifikt har nevnt dette som et moment som grunnlag for rangering av kommunene.

Vil vurdere på nytt

– Med utgangspunkt i dette skal vi gjøre en ny helhetlig vurdering av de reglene som er satt opp for postlista, skriver Rita Molberg.

Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag skriver i en kommentar til saka at en fersk undersøkelse gjennomført av Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport, viser at 108 kommuner ikke lenger avpubliserer postjournalen.

– NJ er imot sletting av dokumenter etter tre måneder, men vi har dessverre ingen rettslige hjemler å slå i bordet med for å unngå dette, skriver ho.

Åpenhetsbarometeret

I fjor var Troms og Finmark det svakeste fylke på rangeringen, og så også i år. Troms og Finnmark-kommunene sanker i gjennomsnitt 14,1 poeng av totalt 26 mulige, og landsgjennomsnittet ligger på 16,5 poeng. Selv om gjennomsnittsresultatet i fylket er svakt, er det flere av kommunene som er blant landets beste. Storfjord har 11 poeng. Dette gir ifølge Åpenhetsbarometeret en klar pekepinn på at det er tydelig at det finnes gode muligheter til forbedringer.

Totalt svarer 9 av 39 kommuner i Troms og Finnmark at deres postliste blir avpublisert innen tre måneder.