Slamlagune blir for dyrt

Avfallservice har fått godkjent planene om slamlaguner i Skibotn, men vil likevel ikke satse på det.

Avfallsservice ønsker å fortsatt kunne bruke slamavskilleren på Hatteng til Rå biopark kan ta imot septiken fra husholdningene.

Begrunnelsen er ifølge daglig leder i Avfallserveice, Siglef Pedersen, at det blir for dyrt for abonnentene.

Storfjord kommune ville ha slutt på septiktømminga som til nylig har skjedd på Hatteng, og bad Avfallsservice utrede mulighetene for to slamlaguner ved siden av avfallsanlegget i Skibotndalen. Den ene av de to skulle hvile mens den andre var i bruk, og vice versa.

Sigleif Pedersen sier til iStorfjord at Avfallsservice har kommet til at de ikke vil pålegge abonnentene en slik kostnad. Slamlagunene vil eventuelt bare være i bruk inntil Rå biopark er etablert i 2026-27 og klar til å motta septik, og det vil bli en for stor investering for en så kort periode, mener han. Og det er abonnentene som må betale.

Derfor ønsker Avfallsservice fortsatt å bruke slamavskilleren på Hatteng inntil bioparken er ferdig. En annen mulighet er en planlagt slamavskiller på Kvalberg i Skibotn.

Bioparken kommer forøvrig til å oppta plassen til nåværende avfallsanlegg i Skibotndalen, og Avfallsservice må bygge ny. Den kan bygges på området som var planlagt for slamlagunene, vegg i vegg med avfallsanlegget.

– Eller på kommunens industriområde i Skibotn (Gammelvegen) eller på Hatteng (Mesta). Den vil bli innendørs, slik at de som leverer søpppel slipper å stå ute i all slags vær. Utenom arbeidstid vil den bli lukka, slik at ingen ting flyter utover som nå, sier Sigleif Pedersen.

Det er nå opp til kommunen å ta en avgjørelse i saka.

Én kommentar til “Slamlagune blir for dyrt”

  1. Vi vil ikke ha mer skitvann i fjorden! Vi vil ha en rein fjord både for fisk og bading. Fatter de ikke det?

Det er stengt for kommentarer.