90000 kroner til løypemerking

Storfjord kommune har inngått avtale med Skibotn snøscooterforening og Storfjord snøscooterforening om merking og vedlikehold av skuterløypene i kommunen.

Storfjord kommune og skuterforeningene i kommunen har inngått avtale om merking av skuterløypene.

Avtalen innebærer at de to foreningene får hver sin halvpart av de 90000 kronene årlig som er avtalt. I tillegg skal kommunen bekoste nødvendig antall stikker, skilt, skiltmateriell og merkeband. Det er ikke oppgitt sum for disse kostnadene.

Skuterforeningene skal på si side sørge for merking av løypene i henhold til gjeldende forskrift og skiltplan. De skal også vedlikeholde merkinga igjennom sesongen, og demontere skilt og fjerne løsmerking 4. mai.

Foreningene skal videre markere stengte løyper ved rasfare eller ved andre midlertidige behov for stengning.

2 kommentarer til “90000 kroner til løypemerking”

    1. På ingen måte ukjent holdning fra vedkommende. Trist, fra «voksne folk».

      Men har han satt seg inn i inntektssiden på kommunens salg av løypekort?
      Er det for ille at noe av dette går tilbake til brukerne?

Det er stengt for kommentarer.