Hvorfor bo i Storfjord?

Det er mange gode grunner til å bo eller etablere seg i Storfjord. Det er sant. Iallfall ti, meiner kommunen sjøl. 

Som nummer én står at kommunen ikke har eiendomsskatt. Det er sant. Her er noe annet som kommunen heller ikke har:

Kommunen har ikke (råd til) måltid til skoleelevene sine i skoletida. Slik som har vært normalt i ikke-olje-landet Sverige –  i årevis. For eksempel.

Kommunen har ikke råd til å la alle grunnskoleelevene sine gå på skole på nærskolene sin.

Kommunen har ikke kommunale veger som på noen måte holder mål.

Men det kan man ikke naturligvis ikke nevne. Alle forstår det.

Ifølge opplysninger fra kommunen ville eiendomsskatt fra 2026 gitt 1,4 mill kroner i kassa, og 2,8 millioner fra 2027. Ikke all verden. Men det kunne fjerna noen av punktene på ikke-lista ovenfor. For eksempel skoletilbudet. 

Men det går ikke. Politikerne frir til villa-velgerne. De med god råd. De godt etablerte. De som har fått ungene ut av villaen, har hytte på Kilpis (eller hvor det no måtte være), bobil i hagen og konebil og snøskuter i garasjen.

Sånn er det bare. Vi vil ikke ha den. Eiendomsskatten.