Nå skal vegene oppgraderes

Etter at opprusting av de kommunale vegene i Signaldalen har vært utsatt gang på gang, mens de har blitt stadig dårligere, ser det nå ut til at arbeidet kommer i gang i høst, og fortsetter neste år.

Kommunal vegstandard. Her Parasvegen. Nå skal det bli bedre.

Storfjord kommune har iallfall lagt ut jobben på Doffin, og ber om pris på høvling, grusing, grøfterensk og skifting av stikkrenner.

Ut fra kravspesifikasjonen skal heile stekninga (cirka 15 km) høvles slik at alle hull og spor fjernes før det legges på ny grus, 10 centimeter tjukt lag «knusagrus/fjell». Grusen skal tilsettes 2 kg kaliumklorid pr. meter veg for å hindre støving.

Det har hendt flere ganger at signaldølene har sett seg nødt til å ta vegvedlikeholdet sjøl. Her for noen år sia på Fossevegen.

Kommunen ber også om pris på komprimering og rensk av grøfter og komplett skifting av stikkrenner.