Dag-Frode rykker opp – og inn i k-styret

Én av de nyvalgte kommunestyrerepresentantene for Høyre har søkt om fritak. Dermed rykker Dag-Frode Aho opp fra 1. vara-plassen til fast plass i kommunestyret.

Dag-Frode Aho.

Det opplyser ordfører Geir Varvik. Hvem som har søkt om fritak kan han ikke opplyse om, sia saka er unntatt offentlighet inntil den er ferdigbehandla.

Dersom fritaket innvilges, vil indre deler av kommunen få en fast representant mer enn det så ut til etter at valgoppgjøret var klart. Storfjord Høyre får dermed litt mindre preg av å være ei bygdeliste for Skibotn, et preg Hallgeir Naimak (H) har uttrykt bekymring for på Facebook-kontoen sin.