Høyrepolitiker: Skamfull og bekymra

«Etter å ha spadd litt i kommunevalget for Storfjord forstår man at organisert kumulering (ekstra personstemmer) i retning av bestemt geografi har vært gjennomført med stor presisjon». 

Hallgeir Naimak.

Det skriver høyrepolitiker Hallgeir Naimak i et innlegg på Facebook etter valget. Han stod nederst på Høyre si valgliste i Storfjord, og hadde vel neppe venta å få en plass blant de sju høyrerepresentantene som fikk plass i kommunestyret. Det fikk han ikke. Der fikk heller ikke Camilla Johansen, enda ho stod på 3. plass på lista. Ho endte som nestsiste vara på 16. plass.

Valgprotokollen viser, som Hallgeir Naimak påpeker, at kandidatene fra Skibotn har fått langt flere personstemmer enn kandidatene fra andre deler av kommunen. For Høyre har det resultert i at seks av de sju som blei valgt, er fra Skibotn.

Den eneste fra indre Storfjord som fikk plass, var Bernt Døhl (Kitdalen), som var kumulert på 2. plass. Gunnar Folden Grundetjern fra Oteren, som partiet hadde på 5. plass på lista, ramla ned til en 12. plass. Den nærmeste fra Hatteng-området etter Døhl til å få plass i k-styret, var Dag-Frode Aho, som ble 1. vara.

– På vegne av partiet Høyre som gjorde et fantastisk godt valg i Storfjord er jeg likevel skamfull og fremtidig bekymra over Høyrevelgeres organiserte geografi-kumulering, skriver Hallgeir Naimak på Facebook. Det han frykter er at det som har skjedd, vil slå tilbake ved neste korsveg. Slik har det egentlig vært ved mange Storfjord-valg, som i 2015, da striden stod om plassering av omsorgssenteret.

– Dessverre ser ikke de velgerne som utfører organisert geografi-kumulering den negative effekten dette har å si for neste valgperiodes muligheter til å sanke listekandidater med geografisk bredde. I tillegg til all polarisering i og utenfor K-styret i løpet av den 4-årsperioden som politikk skal gjennomføres, skriver han.

Personstemmer er ei ordning velgerne kan bruke ved kommunestyre (og fylkestingsvalg). Det skjer ved å sette kryss foran navnet til den man vil gi en ekstra stemme. Man kan sette kryss foran så mange navn man ønsker. På den måten kan velgerne påvirke hvilke personer som blir valgt inn i kommunestyret. 

– Klart jeg er skuffet 

Det skriver Camilla Johansen i en kommentar til spørsmål fra iStorfjord.

– Partiet har satt opp ei prioriteringsliste, og ut fra det så har jeg oppfatta at Høyre vil ha meg inn i politikken og i kommunestyret. Bakgrunnen for det kan jo være de verdiene jeg står for, som jeg har utrykt blant annet gjennom prosjektet Storfjord Matstasjon (Med hjerte for Storfjord❤️ som Facebook sida heter), skriver ho, og føyer til:

Camilla Johansen.

– Når jeg så blir spilt helt ut av kampen, så har nok velgerne sett at andre kandidater heller burde hatt min plass på lista.  Har fått mange kommentarer på stand og telefoner fra folk som var sikker på at jeg kom inn med tanke på at jeg var nummer tre på lista.

Det Camilla har fått høre, er at velgerne ikke så behovet for å endre noe da den var godt fordelt over hele kommunen, med både kjønn og alder. 

– Da ser man i ettertid hvor viktig det er for velgere å kumulere de man ønsker inn, skriver ho.

Velgernes rett

iStorfjord har også bedt Gunnar Folden Grundetjern kommentere resultatet. Han presiserer at det er velgeres rett å stemme på hvem de ønsker.

Gunnar Folden Grundetjern.

– Min rolle oppi dette har ikke noe å si. Jeg var klar over at en 5. plass ikke var sikker. Det var lignede tilfeller for fire år sia også på høyre si liste, og  kanskje andre?  Jeg synes dog det er synd at ei så god liste som Høyre hadde, med god variasjon i alder, kjønn og adresse, ikke kommer fram i k-styret. Men med skolesaken langt framme i bevistheten til folk, så ønsket vel innbyggerne i Skibotn flest mulig av “sine” for å sikre sine interesser, skriver han i ei melding til iStorfjord.

Bygdeliste for Skibotn?

I Facebook-innlegget sitt skriver Hallgeir Naimak at Høyre nå sitter igjen med et bygdeliste-stempel, og trur at Storfjord Høyre skal slite med å finne listepersoner sør for Fallsnes ved neste kommunevalg.

Ordfører Geir Varvik presiserer at de som er valgt inn i kommunestyret er valgt på et program som de skal følge, og da skal ikke adresse ha noe å si. Men han legger ikke skjul på at det er skolesaka (at flertallet i kommunestyret vedtok å flytte ungdomstrinnet i Skibotn til Hatteng), som har vært utslagsgivende ved dette valget.

Han synes ellers det er synd at dette har ført til at Camilla Johansen og flere ikke har fått plass i kommunestyret, men føyer til at det er slik politiske systemet vi har, fungerer.

Han trur ellers ikke at det skal bli vanskelig å få listekandidater fra heile kommunen ved neste valg, og syns det er beklagelig at de som er valgt inn, forhåndsdømmes før de overhodet har fått vist hva de duger til.