Tre ferskinger – to veteraner

Kommunevalget 2023 har gått over i historiebøkene. I ei rekke kommuner forhandles det fremdeles om ordførerposisjonen. I Storfjord er den saken klar: Geir Varvik fra Høyre fortsetter. Nesten like klart er det at han får støtte fra Arbeiderpartiet nå som sist.

Snart skal det nye kommunestyret overta styringa av Storfjord kommune de neste fire åra.

iStorfjord har intervjua én fra hvert parti i det nye kommunestyret. Tre av de nye er ferskinger.

Nikolai Sabel stod på tredje plass på Miljøpartiet de Grønnne si liste. Nå skal han, som partiets eineste representant og «skårunge», representere partiet i kommunestyret i neste periode.

Nikolai sier at han bare blir ydmyk når han, som nyinnflytta til Storfjord, blir vist sånn tillit. Når vi spør hva som er årsaken til at han rykka rett inn i kommunestyret fra tredjeplass, sier han at det må egentlig andre svare på. Men for egen del trur han at folk har opplevd at han er engasjert og snakker fornuft, og at det han engasjerer seg i, skaper ringvirkninger.

Nikolai Sabel.

– Folk setter pris på at man er bra jorda, trur han.

Når det blir spørsmål om hva han vil prioritere i arbeídet som kommunepolitiker, sier han at det blir å skape godt samarbeidsklima.

– Vi er bare 17 i kommunestyret som skal forvalte mye for mange, sier han, og vil arbeide for at det ikke blir bygd mot bygd eller parti mot parti, men heller alle for Storfjord. Han er ellers glad for at det ser ut til å bli en god blanding både aldersmessig og erfaringsmessig i kommunestyret.

John-Martin Johansen (SP) er også fersk i kommunestyret, og Senterpartiets ordførerkandidat. Han er overraska over at de fikk inn to representanter, men det stod om én stemme. Hadde det ikke vært for den, hadde Høyre fått inn én representant til, og landa på åtte.

For John-Martin gjelder det nå å arbeide for at det skal bli enklere å etablere seg i kommunen, enten det gjelder å starte bedrift eller bygge bolig. På det siste området har han personlig erfaring, og veit hvor forbedringspotensialet for kommunen ligger.

For partiet er det nå tre saker det handler om: Jernbane Kolari–Skibotn, tilfredsstillende strømforsyning og rovdyrforvaltning.

– Og så kan du føye til forsvarlig forvaltning av søppelplassen i Skibotndaleen, legger han til.

Bente Bech har stått på stand og drevet valgkamp som ordførerkandidat for Tverrpolitiks liste. Partiet tapte to representanter sammenlikna med valget i 2019. Bente har en periode i kommunestyret bak seg, og er veteran.

– Sånn er det bare, konstaterer ho, og sier at TPL har tatt kontakt med de andre partiene om mulig samarbeid. Ho trenger støtte både fra AP og SP for å bli valgt til ordfører. Ho håper på positivt svar, og viser til at de har mye felles i partiprogrammene.

Bente Bech

– Men om det blir i posisjon eller opposissjon, så blir det uansett mye å jobbe med i perioden som kommer. Viktigst nå er å få en oversikt og kontroll over økonomien. Nylig kom plutselig 3,5 millioner «kraftpenger» i kassa, som hjelper på.

– Dessuten satser vi på å få solgt kommunale boliger til dem som bor i dem, og som gjerne vil kjøpe, ettersom kommunen ikke har nok folk til å vedlikeholde boligene, sier ho. I tillegg nevner ho planvask som en viktig opppgave å ta fatt på.

– Nok av saker å ta fatt i, sier ho.

Jill Fagerli, fersk ordførerkandidat for Arbeiderpartiet tar litt av skylda for svakt valgresultat på egen kappe. Ho er ny i politikken, og har gjort lite av seg i valgkampen. Men ellers er ho fornøyd med at partiet fikk to representanter, til tross for at ho hadde håpa på tre.

Jill Fagerli.

– Har AP ei forklaring på hvorfor partiet har gått fra å ha reint fleirtall i kommunestyret for et par perioder sia til å være et miniparti, et støtteparti for Høyre?

– Vi er ikke et støtteparti for Høyre. Vi er en samarbeidpartner! Og årsaken til tilbakegangen er jo spittelsen ( i 2015 red.anm.) som resulterte i Tverrpolitisk liste hvor de fleste AP-medlemmer søkte til.

– Men kan en del av årsaken være at AP samarbeider med Høyre, Arbeiderpartiets tidligere politiske hovemotstander?

– For noen kan det nok være det, innrømmmer Jill.

Ho opplyser for øvrig at det ikke er avklart hvem partiet vil samarbeide med, men har fått henvendelser både fra Høyre og Tverrpolitisk. Hvem det blir, vil trulig bl avklart mandag.

Geir Varvik, Høyre, svarer på epost at Arbeiderpartiet er den mest aktuelle samarbeidspartneren i perioden som kommer. Han viser til at Høyre har hatt et godt samarbeid med AP i perioden som er over, et samarbeid han beskriver som godt og for heile kommunen.

Geir Varvik.

Han vil ikke spekulere i hvorfor Arbeiderpartiet har tapt hegemoniet til Høyre.

– I politikken snur det veldig fort. Noen ganger gjør partiene et godt valg for i neste ikke å gjøre det så godt, skriver han.