Solid fleirtall for Høyre

Opptellinga av stemmene i Storfjord viser at Høyre har fått 43,9 prosent av stemmene (449 stemmer). Tverrpolitisk liste fikk 29,7 prosent (304 stemmer).

Geir Varvik (H) får etter alt å dømme en ny periode som ordfører i Storfjord.

Arbeiderpartiet fikk 10,9 prosent (111 stemmer). Senterpartiet endte på 9,0 prosent ( 92 stemmer) og MDG 6,5 prosent (66 stemmer).

Mandatfordelinga blir etter dette sju til Høyre, fem til Tverrpolitisk, to til AP, to til SP og én til MDG.

Spenninga nå knytter seg til hvem som vil samarbeide med det største partiet, Høyre, som trenger to mandater til, altså ni tilsammen, for å få ordføreren. Velger AP, som sist, å støtte Geir Varvik, er saken klar: Han blir ordfører.

Tverrpolitisk trenger fire mandater for å få fleirtall. Det holder ikke med SP og MDG sine stemmer, som bare gir åtte. Dermed er TPL avhengig av støtte fra AP, noe som er lite sannsynlig etter at partiet blei splitta som en følge av sjukeheimstriden ved 2015-valget.

I 2019 valgte MDG å støtte Varviks ordførerkandidatur, sammen med AP. Han blei dermed valgt. Samarbeidsavtalen inneholdt blant anna et punkt om at skuterløypenettet ikke skulle utvides. At Høyre gikk med på det, førte til sinne blant skuterfolket, som mobiliserte. En vinterdag demonstrerte de utafor rådhuset, og ordføreren måtte gå spissrotgang mellom demonstrerende skuterfolk for å komme på jobb. Punktet om skuterløype blei etter det frafalt, og samarbeidplattformen fikk nådestøtet.

Mandatfordeling blei etter valget i 2019 slik: TPL: sju, H : seks, AP: to, SP og MDG: én hver.