Nye innstramminger, og eiendomsskatt

Storfjord kommunestyre er innkalt til møte førstkommende onsdag. Det står bare ei sak på sakslista: Budsjett 2024 – prosessdokument.

Nå skal det kuttes!

Her inviteres kommunestyret til å gi si tilslutning til ei rekke foreslåtte innsparingstiltak for 2023. Dessuten til å be kommunedirektøren starte opp arbeidet med forskrift for tilsyn og kontroll av privateavløpsanlegg.

Kommunestyret bes om å ta de foreslåtte tiltakene som per dags dato foreligger for 2024 til orientering, og videre å anmode kommunedirektøren om å innarbeide dem i endelig budsjettforslag for 2024.

Men punktet som nok kommer til å gi ubehagsfølelse hos mange av representantene, er at kommunedirektør ønsker å få aksept for å forberede vedtak om innføring av eiendomsskatt på fasteeiendommer i hele kommunen. “… med Skatteetatens markedsverdi på bolig brukes som verdigrunnlag for skatten, i tråd med Eigedomsskattelova”, som det stpår å lese i saksdokumentet.

Kommunestyret får dessuten presentert forslag til tiltak som per dags dato foreligger for 2024, og kommunedirektøren ber klarsignal til å innarbeide dem i endelig budsjettforslag for2024.

Her er noen av kuttforslagene:

 • Legge ned fagutvalg (miljø-, plan- og driftsstyret),
 • Endre ordninga for fast tilskudd til bygdeutvalg.
 • Omgjøre fritidsklubbene til et frivillig drevet tiltak
 • Redusere åpningstidene på fritidsklubben
 • Tre ut av Campus Nord-Troms AS
 • Nedtak 20 % logoped
 • Nedtak 20 % spesialpedagog i barnehage
 • Halvering av tilskudd til lag og foreninger
 • Legge ned FYSAK-konkutransen
 • Nedtak gratis treningstid i Skibotnhallen
 • Fjerne tilskudd til bygdekino
 • Nedtak 40 % kulturskolelærer
 • Nedtak 10 % administrasjon kulturskolerektor
 • 10% økning av elevavgift
 • Holde stillinga som kulturkonsulent vakant ut 2023
 • Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer
 • Redusere svømmeopplæringen i skolene
 • Redusere antallet ekskursjoner i skolene
 • Fjerne søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • Nedtak Storfjord menighet

Og dessuten:

Innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2025

Last ned heile dokumentet her!

OSS! Redigert kl 2200: K-styremøtet onsdag er avlyst. Ordfører Geir Varvik melder at det er på grunn av nye opplysninger om endringer når det gjelder inntekter.

I en epost skriver ordføreren: “Vi har i dag fått nye opplysninger om at det reviderte estimatet for konsesjonskraft er høyere enn forventet for 2023. Dette betyr at Storfjord kommunes økonomiske stilling er forbedret sammenliknet med situasjonen kommunestyret fikk orientering om i juni 2023. 

På bakgrunn av dette har ordfører og varaordfører, etter vurdering i samråd med kommunedirektør og økonomisjef, besluttet åavlyse det ekstraordinære kommunestyremøtet onsdag 6. september.”

2 kommentarer til “Nye innstramminger, og eiendomsskatt”

 1. Om disse tiltakene går igjennom, så tar æ hele familien å flytter, ingen tvil.

  Makan

Det er stengt for kommentarer.