Avfarget rød løper?

Daniel Nilsen Takvannsbukt, listekandidat TPL

Etter noen år i politikken og kommunestyret gjør man seg noen tanker og betraktninger. I Knut Jentoft sine ordførerdager begynte vi å prate om rød løper og hadde workshop (arbeidsmøter) med administrasjonen.

Artikkelforfatteren, Daniel Nilsen Takvannsbukt.

Det skulle være så lett å komme til Storfjord. Her skulle det både være enkelt å bygge og bo, for å ikke snakke om hvis du hadde en bedrift. Dette har vi ikke lyktes med. Noen innbyggere og potensielle innbyggere vil gapskratte og ikke kjenne seg igjen på den røde løperen. Dessverre.

Dette handler nok om flere ting. Punkt en er at vi ikke har vært gode nok. Dette går fra politikere, administrasjon og enkeltpersonene selv. I tillegg kan vi både tilskrive en del på uflaks og lovverk. Det kan gjerne lages smørbrødlister fra politikere og partier om hva som bør gjøres. Dette skjer gjerne hvert år det er valg. Summen blir likevel at vi ikke har vært gode nok. Vi kan ikke akkurat skryte av at kommunen. Dessverre.

Bevares, masse er bra i Storfjord. Vi har blant annet gode barnehager og skoler, eldreomsorg, flott natur, sterk frivillighet, dyktige folk. Det finnes mange «ja»-folk i kommunen. Både blant politikere, innbyggere og administrasjon. Dette holder akkurat ikke. Svaret fra alle burde i beste Byggmester Bob-stil vært «Klart vi kan». Slik oppleves ikke politikere og administrasjonen av innbyggerne. Dessverre.

Innbyggere og folk er forskjellig – heldigvis. Men dette fører også til utfordringer for prosessene hvor alle skal behandles likt. Dette skjer ikke når man (i beste mening) kontakter politikere. Dette fører til at «noen» vil få en ekstrahjelp og sniker i køen. Det er selvsagt vanskelig å være saksbehandler om politikerne skal blande seg i mye. Litt flåsete sagt, men de vet bedre og synes regelverket er veldig utfordrende.  Noen vil aldri ta denne kontakten og få denne hjelpen. Dermed behandler vi ikke alle likt. Ulik grad av hjelp vil være det vanlige. For en del innbyggere vil dette være katastrofalt. På dette området kan alle skjerpe seg! Dagens storfjordinger opplever ikke at vi er en «ja-kommune». Dessverre.

Hva kan så vi politikere gjøre? Det første vi kan gjøre er å rullere planer både til havs og land. Dette er noe som må gjøres i et godt samarbeid mellom innbyggere, administrasjon og politikere. Dette samarbeidet er ikke tilfelle. Enkelte innbyggere vil føle seg motarbeidet av oss alle og at innbyggerne ikke behandles likt. Dessverre.

La oss rulle ut den røde løperen og hamre den fast i et fundament som er gjennomsyret av kloke synspunkter fra politikere, administrasjon og innbyggere. Utgangspunktet må være felles for alle. La dette bli noe vi alle kan være stolte av og slå oss på brystet av. Mange har skylden for at det ikke har blitt sånn. Vi må børste støvet av den røde løperen og få alle til å føle seg velkomne her. Alle skal ha de samme mulighetene. Slik er det ikke i dag. Dessverre. 

Alle har et ansvar – heldigvis kan vi alle ta det. Vi må begynne med oss selv! Dette er ikke en umulig oppgave for oss. Balansegangen mellom politiker, administrasjon og innbygger er ofte vanskelig. Her er det lett å føle seg presset. Heldigvis kan vi gjøre endringer. Det kan begynne allerede på valgdagen 10./11. september

2 kommentarer til “Avfarget rød løper?”

  1. Meget god lesning til mårraskaffen👍😊…
    Innholdet i innlegget bør nok flere «ta innover seg», da man alt for ofte får høre at avgjørelser i enkelte saker tar unødvendig lang tid….
    Vi vil vel alle kunne skryte av at vi er en JA kommune?…. Det er valg i disse dager…Håpet lever…

Det er stengt for kommentarer.