Kommunevalg 2023 – din stemme teller – særlig i Storfjord! 

Av Solveig Sommerseth, TPL

Tradisjonen tro, så må jeg komme med et valginnlegg som handler om at de som stemmer, bestemmer.

Artikkelforfatteren, Solveig Sommerseth (TPL).

Denne gangen skal jeg også si litt om sofavelgerne – det vil si de som har stemmerett, men som ikke velger å bruke den. Men først et lite tilbakeblikk på tidligere kommunevalg:

Ved valget i 2015 kom jeg med eksempler på hvor små marginer det var for partiene i 2011. Det sto om forholdsvis få stemmer når det gjaldt hvor mange representanter de ulike partiene fikk inn. Alt fra 4 stemmer til et parti kunne gitt annet utfall i valgoppgjøret. I 2015 fokuserte jeg altså på at din stemme teller når det gjelder partivalg. 

I 2019 valgte jeg å sette søkelyset på at kommunevalg også er et personvalg. Jeg ga dere oppskriften på hvordan man i realiteten stryker kandidater, og hvordan man gir bedre odds til de personene man vil stemme på. Man gir personstemmer (kryss ved navnet) til de kandidatene man vil løfte fram på stemmeseddelen man bruker. I tillegg kan man oppgi inntil 5 slengere, altså kandidater fra andre parti. Jeg håper Istorfjord kan ha med en lenke til innlegget fra 2019, for det er like aktuelt for kommunevalget nå i 2023. 

Ved valget i 2019 var det utstrakt bruk av personstemmer, og velgerne endret rekkefølgen på kandidatene for alle parti. I grove trekk så rykket kandidatene med postadresse Skibotn fram for både Høyre og Arbeiderpartiet, mens for TPL ble noen med adresse på Vestersida løftet fram. Valgprotokollen finnes på nettsiden til valg.no – så de som tenker at jeg nå er på villspor, kan enkelt finne fram valgoppgjøret fra 2019. Her kan dere se antall slengere (fått og avgitt pr parti) + hvordan kandidatrekkefølgen ble endret for hvert parti ut fra antall personstemmer. 

Valgdeltagelsen var for kommunen på 74.75% i 2019. Det var totalt 1495 stemmeberettigede. 297 valgte å forhåndsstemme, mens 816 stemte på valgdagene. Ut fra disse tallene, var det altså 382 personer som ikke benyttet sin stemmerett i kommunen.

Så kommer det interessante spørsmålet – var valgdeltakelsen like stor i hele kommunen? Vi har 3 valgkretser i Storfjord og slik var valgdeltakelsen:

Skibotn: 76,97%

Indre Storfjord:  71,6%

Vestre Storfjord: 81,10%

OK, så da var det altså prosentvis lavere oppmøte for indre Storfjord. Det var til sammen 207 stk som ikke stemte i indre del av Storfjord. Dersom denne kretsen hadde hatt like stor valgdeltakelse som de to andre, så kan man jo selvsagt spekulere i om partifordelingen hadde blitt annerledes. Eksempelvis manglet TPL 46 stemmer for å få inn neste kandidat, mens for SP og AP sto det hhv. kun om 11 og 6 stemmer for at de hadde fått sin neste kandidat innvalgt. Det hadde vært sofavelgere nok til å gi disse stemmene. Beregningen er selvsagt noe forenklet, men illustrerer allikevel hvor få stemmer det står om, i vår lille kommune, når det skal avgjøres hvor mange kandidater hvert enkelt parti får. Det var Høyre som fikk det 17. og siste mandatet inn i kommunestyret. Jeg har tatt utgangspunkt i dette tallet, altså hva måtte TPL, SP og AP hatt i antall stemmer, for å ha hatt likt resultat med den som ble innvalgt som nr. 17 til kommunestyret.

Konklusjonen er; sofavelgerne kunne i 2019 ha endret fullstendig på mandatfordelingen til de ulike parti. En kjent valgforsker skal ha sagt at det å ikke stemme er å gi en halv stemme til de du liker minst. Sofavelgerne er ikke med å bestemme, det overlater de til de andre velgerne i kommunen. Dette gjelder særlig sofavelgerne i indre Storfjord, så her er oppfordringa at også de bruker sin stemmerett. For din stemme teller!

Godt valg!

2 kommentarer til “Kommunevalg 2023 – din stemme teller – særlig i Storfjord! ”

  1. Å ingen unnskyldning at man ikke har helse å komme seg til stemme lokalet . Enten får du noen å kjøre deg eller hente deg eller om dette ikke går så kommer man hjem til deg og det blir tilrette lagt for at du får gitt din stemme 👏Er dette ikke bra ? Alle som har rettighet å stemme for brukt stemmen din om man bare vill . Godt Valg

  2. Kan man stole på dagens politikere? Man ser rikspolitisk hvor mye løgn og utskiftinger det har vært siden forrige valg. Kommunalt så sprer jo også rykter seg. I media ser man at kommunen kaster bort penger på dumme søksmål og saksbehandling. Også klarer heller ikke kommunen og holde bassenget på skolen i drift. Så hva skal man tro og stemme på? Hva bruker kommunen penger på? Vanskelig og stemme på noen parti Storfjord.

Det er stengt for kommentarer.