Om økonomiske bekrymringer

Å rydde opp i økonomiske bekymringer blir velgernes ansvar.

Artikkelforfatteren, Hans Normann Ryeng.

Av Hans Normann Ryeng

Viser til leserinnlegg «Ordførerens økonomibekymringer».  Her fremkommer enda en sak som viser at det ikke bare handler om ukultur, men at vi har politikere som opptrer på en måte som viser manglende respekt og forståelse for den rollen og tilliten de har.

At daglig leder i selskapet Baks AS, som også er leder i Storfjord Høyre, fakturerer og krever betalt for tjenester hans selskap åpenbart ikke har utført, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Det fremkommer at han også har fått utbetalt den første av to fakturaer med  til sammen krav om 545250,- inkl. mva. for arbeid som ikke er utført, og at krav om oppgjør også for februar opprettholdes.

At leder i Storfjord Høyre bruker sittende ordfører fra Høyre til å tale sin sak, og at ordføreren etter møte med sin politiske leder bringer selskapets dokumenter til kommunedirektøren, på vegne av sin politiske leder, er ikke til å tro.

Det er her snakk om et samlet beløp over 0,5 millioner kroner. Det er langt mer enn et forsøk på å stjele et par solbriller som førte til at en politiker måtte gå. Det er langt mer enn kostnadene ved bruk av kommunens frankeringsmaskin som førte til at en annen ordførerkandidat fikk negativ omtale i landsdelsavisa Nordlys. Allikevel stilles ingen kritiske spørsmål fra opposisjonen til det som her avdekkes.

Hvilket tidspunkt Storfjord Høyre utnevnte ny leder er ikke kjent. Det har ikke vært noen informasjon i offentligheten om dette. Men det er nå kjent at leder av Storfjord Høyre også er daglig leder av selskapet Baks AS. Det i seg selv er ikke kritikkverdig, men det krever grundige vurderinger av habilitet og etikk i alle saker der Høyre på noen måte blir delaktig. Ordførerens, og formannskapets, fulle støtte og ros til administrasjonen i forbindelse med vinterens anskaffelser må nå sees i et helt annet lys. 

Etter denne avsløringen må både ordfører Geir Varvik og leder av Storfjord Høyre Bernt Døhl fratre sine roller i politikken. Det kommer ikke til å skje frivillig, derfor må velgerne ta stilling til hvilke personer vi skal stemme på til de fremtredende rollene i vårt demokrati. Vi må huske på at det er velgerne som har makta, og nå må vi bruke den. Det er å håpe at ikke for mange har forhåndsstemt uten den informasjonen som her avdekkes.

8 kommentarer til “Om økonomiske bekrymringer”

 1. Her må opposisjonen vise seg frem og si tydelig ifra. Slik er det når bukken passer havresekken.

 2. Nu har Ryeng havnet på et lavmål som eg ikke trodde skulle la seg gjøre.
  Beskyldningen har ikke rot i virkeligheten og faller på sin egen urimelighet.
  Slike beskyldninger er svært graverende , og noe eg ikke vil godta.

  1. Stemmer det ikke at du har mottatt dokumenter fra leder i Storfjord Høyre og overlevert disse dokumenter til kommunedirektør?

   1. Hvis disse påstander har rot i virkeligheten, Hans Normann. Da syns jeg at du skal ta dette til retten. Men der har du jo tapt så det sang for ikke så lenge siden. Er det dette nederlaget som gjør at du er så bitter? Trodde aldri at du var en slik person. Ta til vett..!

    1. Kjetil. Det har dessverre rot i virkeligheten og har faktisk skjedd. Viser til brev som Ordfører nettopp har publisert.
     Å gå til retten med dette er ikke riktig måte å reagere.
     Derimot må partiet Høyre ta å rydde opp selv .

  2. Interessant at du med flere forsøker å legge fokus på meg som person, istedet for sak.
   Kopi av brevet fra kommunedirektør som du publiserte, bekrefter saken som omtales i mitt innlegg. Det stemmer derimot ikke slik du skriver i ditt innlegg, at noen utbetaling til selskapet i denne saken ikke er gjort. Det skal finnes korrespondanse som bekrefter at beløpet for januar ble både godkjent og utbetalt. Ber om at dette også blir offentliggjort, slik at hele denne saken dokumenteres og ikke bare deler av den.

 3. Jeg synes heller du skal være så ærlig å fortelle sannheten og ikke sverte dine konkurrenter på maskinsia. Du vet like godt som veldig mange andre hvorfor Baks har fått anbudene og ikke Ryeng anlegg. Dette er så lavmål som det er mulig å synke til og det viser bare at du er ingen troverdig aktør, og det er godt å vite for meg. Det å kunne stole 100 % på de du viser tillit som jeg har gjort til både ditt og alle de andre firmaene som tar ut masser hos meg er alfa og omega. Nå fikk jeg bare bekreftet endel ting jeg har lurt på i flere år.

 4. Men i alle dager!
  Politikere her i Storfjord jobber faktisk en plass. Det er politikere som jobber både inne på rådhuset, i helse, i oppvekst osv. dette gjelder alle lister. Skal vi begynne å stille spørsmålstegn ved de? Hvem mener du politikerne skal bestå av?
  I stede for å bruke Istorfjord og sosiale medier kan en jo selv melde seg inn i politikken. Ikke bare sitt på sidelinjen å kritisere.
  Makan til oppførsel på voksne folk!

Det er stengt for kommentarer.