Ordførerens økonomibekymringer

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatter Wiggo Hansen.

Ordfører Geir Varvik fra Høyre leverer den 29. august et tilsvar til Steinar D. Eriksens etterlysning av kommunens oppdaterte planer og visjoner. Man kan vel konkludere med at det lange svaret fra ordføreren er; vi er blakk, vi har ikke penger. Og det har han kanskje rett i. Men det har jo kommet noen reaksjoner på disse innleggene, og når vi hører Knut Bjørklunds erfaringer i møte med kommunen, så kan man jo undres på hvorfor bruke så mye tid og krefter på en slik ”fillesak”. Ordføreren vil ikke belaste sine ansatte til å lage flere planer og visjoner for kommunen. Men det er vel ikke nye planer og visjoner det er snakk om. Det er vel heller snakk om revidering av eksisterende planer, oppgradering av planverk slik at de er i.h.h.t  nytt regelverk på området. Og det kan vel ikke koste all verden. Det er bare å sette av litt tid til en del møtevirksomhet, noe det offentlige ikke er ukjent med.

Men når man ikke har penger, så kan det jo hende at man har brukt for mye. Vi har lagt bak oss en vinter med stort engasjement når det gjelder vintervedlikehold av kommunale veier. Man kan vel si at den siste 4-årsperioden har vært preget av mye rot innenfor dette feltet. Jeg kan ikke huske at dette var noe problem tidligere. Kanskje de la mer vekt på å følge lovverket ved utarbeidelse av anbudene.  

Sist vinter kom det to gebyrer fra KOFA på til sammen 400.000. Det ble også avdekket at kommunen både i nov./des. og jan./feb antok anbudene fra firmaet BAKS, til tross for at de hadde de dyreste anbudene. I tillegg så har vi sett oppslag på gravearbeider som har blitt tre ganger dyrere enn anbudet, selv om anbudet var såkalt fast pris.

I tillegg så sitter jeg her med kopier av korrespondanse mellom firmaet BAKS og kommunen hvor det går fram at firmaet har fakturert kommunen for brøyting på Skibotn i jan./feb. i år for bortimot en halv million. Dette til tross for at det var et annet firma som hadde kontrakten i denne perioden. I følge korrespondansen så framgår det at beløpet for januar er utbetalt, men firmaet purrer på betalingen for februar og, men kommunedirektøren nekter nå å betale ut beløpet. Firmaets daglige leder, som også er leder for Høyre, og nr. 2 på valglista til kommunevalget, skal ifølge brevvekslingen ha levert dokumentene til ordføreren. 

Så kan man jo spørre seg, hvorfor levere til ordføreren? Det er jo ikke han som betaler regningene i kommunen. Hvorfor velger ordføreren å være tyst om dette?  Det er jo ikke akkurat et par solbriller det er snakk om her. Og, hvem i kommunen attesterer på slike fakturaer som så åpenbart er feil?

Hvordan skal vi ha tillit til at framtidige anbudskonkurranser blir rettferdige og etterprøvbare og at alle tilbyderne likebehandles når vi ser hva som har skjedd i denne perioden.  I neste periode kan en av tilbyderne sitte som varaordfører.

5 kommentarer til “Ordførerens økonomibekymringer”

  1. Igjen godt skrevet av deg Wiggo godt at vi har deg som følger med og publiserer fantastiske forhold i kommunen.

  2. Helt riktig vurdert av deg Birger. Ingen politikere kan vel innrømme slike saker . Dette er mye verre en litt bruk av frankeringsmaskin og forsøk på anskaffelse av solbriller .

  3. Jeg har i alle tider lurt på hvorfor «noen» vet alt og eier en sannhet uten egentlig å ha noe ståsted som kan gi dem det. Jeg skulle ønske jeg også kunne påberope meg slike kunnskaper og spre rykter og «synser» uten å kunne fortelle hvorfor det ble slik. Når Arbeiderpartiets ordfører kandidat forteller til Nordlys at det å frankere brev fra ap med kommunens frankeringsmaskiner har vært vanlig praksis i alle år, ja så tviler jeg ikke. Ap topper har i alle år vært godt representert på rådhuset. Og ikke at jeg skal påstå eller beskylde noen for noe, men det er jo betimelig å spørre om brevet er skrevet i kommunal arbeidstid og om det er konvolutter og papir og kommunens kopimaskin som er brukt. Og så bør man jo kanskje se tilbake på andre valgår for å finne ut om noe er fakturert ap.

    1. Litt vanskelig å svare på en sånn ullen kommentar, men hvis KAF mener at jeg driver og synser og sprer rykter, så må han være så snill og være litt konkret, og fortelle meg hva disse ryktene er.

Det er stengt for kommentarer.