Vintervedlikehold: Protokoll og resultatrapporter

Som meldt i iStorfjord for noen dager sia, har Storfjord kommune valgt tilbydere for vintervedlikehold fra høsten 2023. Her er anskaffelsesprotokoll og resultatrapporter.

Vinnerne av konkurransen om vintervedlikehold fra høsten 2023 er kåra.

Protokoll: Innen tilbudsfristens utløp var det kommet inn tilbud fra fem tilbydere.
Det kom inn to tilbud i sone 1, tre tilbud i sone 2, tre tilbud i sone 3 og to tilbud i sone 4.

Oppdragsgiver har evaluert tilbudene. Etter en totalvurdering i henhold til de tildelingskriteriene som fremkom i konkurransegrunnlaget er følgende valgt som vinnere av konkurransen:

  • Sone 1: Baks AS
  • Sone 2: Baks AS
  • Sone 3: Bjørn Nilsen Maskin AS
  • 4: Asgeir Heiskel

Vinnerne var kvalifiserte til å delta i konkurransen, og tilbudet deres hadde ikke avvik som ble ansett som vesentlige.

Tilbydernes individuelle totalscore, rangering samt poengscore og begrunnelse på tildelingskriteriene går fram av dokumentet «resultatrapport». Alle trekk som er gjort er i forhold til beste besvarelse på det enkelte kriteriet.

Resultatrapporter