Ny brøytekontrakt – ny klage

Storfjord kommune har tildelt vintervedlikeholdskontraktene som skal gjelde fra høsten av. Ikke uventa er det sendt klage på tildelinga til KOFA.

Mars 1997: Den gangen det var enkelt å lyse ut brøytekonkurransr. Magne Lockert brøyter Fossevegen med Scaniaen sin

Til sone 1, indre Storfjord, har kommunen valgt BAKS AS. Til sone 2, Skibotn, har kommunen valgt BAKS AS. Til sone 3, Oteren, har kommunen valgt Bjørn Nilsen AS og til sone 4, Vestre Storfjord Asgeir Heiskel.

Det var to andre tilbydere i konkurransen, Koht & Sønner AS og Ryeng Anlegg AS.

Sistnevnte har bedt om at konkurransen avlyses, og begrunner kravet med at det foreligger avlysingsplikt på grunn av uklarheter i konkurransegrunnlaget, ulovlig tildelingskriterium og brudd på prinsippet om likebehandling.

Videre anfører Ryeng Anlegg at en saksbehandler er inhabil på grunn av vennskap med daglig leder i BAKS AS.

Ida Cecilie Larsen i Innkjøpskontoret avviser kravet på alle punkter.

Nå har Ryeng Anlegg sendt klage til KOFA på tildelinga.

2 kommentarer til “Ny brøytekontrakt – ny klage”

 1. Denne klagen var forventet.
  Klagene i en eller annen form, kommer rutinemessig.
  Når denne klageren, også sendte inn klage på tildeling av brøyting, tildelt egen virksomhet, er det vel oppsiktsvekkende.
  Dette framstår mer og mer, som en ren vendetta mot Storfjord kommune, og startet da driftssjefen i april 2021, i ett intervju i iStorfjord, opplyste at Storfjord kommune krevde GPS registrering i brøyteredskapene, da kommunen mente at det var overfakturering av tilleggsoppgaver, utover den faste prisen.
  Dette ble også påklaget, men Datatilsynet konkluderte med at Storfjord kommune gjorde rett.
  Det er også ett paradoks, at det er kun en av de lokale entreprenørene , som har vært særdeles aktiv.
  Helt rutinemessig.
  Det er også slik, at klagene og den informasjonen som framlegges der, ikke blir imøtegått av Storfjord kommune.
  Derfor blir halvsannheter og alternative sannheter stående uimotsagt, og befolkningen tror at alle klagene er en sannhet.
  De som har fulgt med, vet jo at av alle klagene som er framsatt, er det to som KOFA har “dømt” kommunen.
  I de andre klagene er Storfjord kommune frifunnet.
  Dette er selvfølgelig to saker for mye, men utgjør en liten del av alle sakene som er påklager.
  Det er litt påfallende at iStorfjord tilsynelatende spiller på lag med den mest aktive klageren, og unnlater å skrive noe om sammenhengen i denne pågående konflikten, mellom Ryeng anlegg og Storfjord kommune.
  Det hører også med til denne klageføljetongen, at Ryeng Anlegg as, av en eller annen grunn, er kommet på kant med MESTA, vedrørende brøyting av Vestersidavegen, og mistet brøytinga der.
  Dette er det opportunt av iStorfjord å unnlate å skrive noe om.

  1. Her spares det ikke på kruttet. Man kan jo lure på hva det er som får lederen av kontrollutvalget til å lange ut så ettertrykkelig.
   Man skulle jo tro at firmaet han omtaler har begått alvorlige feil, men de har nå bare benyttet seg av sin demokratiske rett til å påpeke feil de mener kommunen har begått i sin anbudsutlysning.. Når kommunen avviser klagen, sender han den videre til KOFA. Og der har han jo fått medhold et par ganger før, hvilket har medført store utgifter for kommunen.
   Det hadde kanskje vært lurt å avvente KOFA’s behandling av klagen før han gjør seg opp en mening, og så til de grader avslører hvor sympatien ligger når det gjelder valg av brøyteanbud.
   Med tanke på alt rotet og uetterretteligheter som har vært i anbudssaker i den senere tid, burde dette vært en sak for kontrollutvalget for lenge siden. Men siden lederen nå så klart har klargjort sine synspunkter, så har han så definitivt plassert seg på sidelinja for eventuell framtidig behandling av saken.

Det er stengt for kommentarer.