Skolesaka: Ber om settestatsforvalter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i brev til Kommunal- og distriktsdepartementet bedt om at det oppnevnes settestatsforvalter i skolesaka i Storfjord.

Skibotn skole. Foto: Google.

Allerede i mai i fjor blei det vedtatt at de to ungdomsskolene i kommunen skulle slåes sammen med skolested på Hatteng skole.

Men først i mars i år vedtok kommunestyret inntakssoner for de to skolene. Tre av kommunestyrerepresentantene sendte inn klagesak på vedtaket.

Kommunen har behandla lovlighetsklagen og sendt den til Statsforvalteren for klagebehandling. Nå har klagerne i saka kommet med inhabilitetsinnsigelse, og viser til Statsforvalterens tidligere befatning med saka.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har derfor bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å oppnevne settestatsforvalter til å behandle den.

Det er 18 vedlegg til saka.

Styret i FAU ved Skibotn skole ba om at kommunen utsatte iverksetting av vedtaket, og vente med planlegging og overflytting til saka om skolekretser var avgjort.  Det ville ikke kommunestyret.

Foreløpig er det uklart når resultatet av klagen foreligger.

– Ungdommen og foreldrene går nå inn i sommeren uten å vite hvilken skolekrets som blir gjeldende.  Dette er ikke til barns beste,  og vi synes det er trist at man i denne saka ikke valgte å utsette planlegginga, når man på flere plan har blitt oppfordra til det, skriver Marte Lambela på vegne av FAU i et brev til kommunestyrereepresentantene.

4 kommentarer til “Skolesaka: Ber om settestatsforvalter”

 1. Flertallet i denne sak har ikke ville høre på noen av de som uttalte seg i forkant om denne sak . Ordfører kandidaten til TPL støttet seg til egen synsing sa ho på allmøte i Skibotn , skremmende holdning til saken som gjelder så mange barn

  1. Du får referere meg korrekt, hvis du føler for å nevne meg, Herleif Nikolaisen. Du spurte meg på allmøtet hvor jeg «hentet» alle mine meninger fra? Jeg svarte deg at jeg hadde lest forskning som støttet det.
   Er det noen som har en skremmende holdning og synser en del her, til denne saken som gjelder så mange barn, så er det du. Du var ikke en gang interessert i å høre hvilken forskning det var, du spurte ihvertfall ikke.
   Vil ha meg frabedt slike ukorrekte synsinger.

   1. Hei Da beklager jeg det, men da kan du referere her til forskingen du støtter deg til og på hvilken grunnlag dere valgte å ikke følge anbefalingene til FAU Hatteng, FAU Skibotn, Ungdomsrådet , Levekårsutvalgeto.lm som fraråder sammenslåing ? Og du svarte jo klart og tydelig på møtet at DU syns det skapte bedre miljø for barna !

 2. Spm. Fra Herleif under folkemøtet kom vel i forhold til spm. Om hva høringsinnspill til saken sa? At man har lest forskning som sier noe om temaet, og at man derfor mener at dette er best for ungdommene,
  er jo egentlig ikke relevant i en sak der man har sendt ut saken på høring og de samlede høringsinnspillene ikke anbefalte en sammenslåing på nåværende tidspunkt. Det er også stemmer som er positive til sammenslåingen, noe som ble sagt på folkemøte, disse er også tatt med i høringsinnspilene, likevel ble det bedt om fra levekårsutvalget at man ikke stemte for sammenslåing. Flertallet av de folkevalgte stemte likevel for et benkeforslag der nedlegging var resultatet og dette er skremmende. Hvor mye betyr da høringsinnspill for kommunestyre representanter i saker som berører kommunens innbyggere?

Det er stengt for kommentarer.