Formannskapets forsvarstale

Av Wiggo Hansen

For første gang i historien så ser vi at Formannskapet i Storfjord skriver leserinnlegg. Hvem som har ført pennen står det ikke noe om, men jeg får tro at alle 7 stiller seg bak innholdet.

Og foranledningen til innlegget er kommunens mildt sagt kaotiske forsøk på anbudsutlysning og andre viderverdigheter når det gjelder vintervedlikehold.

Artikkelforfatteren, Wiggo Hansen.

Selv har jeg skrevet flere innlegg i sakens anledning, og har etterlyst kommentarer fra politikerne, både posisjon og opposisjon. Men bortsett fra ordføreren og TLP’s ordførerkandidat Bente Beck, har det vært tynt. Men ingen av de to har kommentert realitetene i saken. Bente leverte riktignok en interpellasjon til ordføreren med flere spørsmål angående temaet til siste k-styremøe. Men i referatet fra møtet så står det ingenting om interpellasjonen. Og den skal besvares skriftlig, slik at den kan protokolleres. Det må i så fall bety at den ble trukket før møtet. Korriger meg gjerne om jeg tar feil her.

Og Formannskapet kommenterer heller ikke realitetene i saken. Kort fortalt så kritiserer de det ”gamle” systemet hvor det billigste anbudet ble fortrukket, og roser det nye hvor pris ikke ser ut til å være så viktig. Og så kaster man inn momenter om klima og miljø (som er viktig) for at vi skal tro at det er viktig. Men uansett hvem det er som blir å brøyte våre veier i tiden framover, så tror jeg at det er de samme dieseldrevne maskinene (bilene) som blir å gjøre jobben.

Og når det gjelder klima og miljø så er det jo litt rørende at dette styret akkurat nå bekymrer seg for det. I de fire årene de har styrt så har de stort sett vært skjønt enige om nye skuterløyper, nei til nasjonalpark og naturvern og jaggu så jeg i går Avfallsservice fortsatt tømme kloakkslam på leira utfor Hatteng. Med politikernes velsignelse. Det er vel miljøinnsatsen som kommer til å stå igjen etter disse 4 årene. Det er noe som heter troverdighet i politikken. 

Og så skriver de i innlegget at ”de fleste av våre tilbydere ikke har kommet med utspill om utsendte konkurranser.” Akkurat som det skulle være suspekt eller galt å gjøre det?  Men en entreprenør har ved to anledninger sendt inn klage til KOFA, og begge har resultert i fullt medhold, og to gebyrer på til sammen 400.000 for kommunen. KOFA har også påpekt manglende kompetanse hos oppdragsgiver. Men Formannskapet gir altså sin fulle støtte til de som forårsaker gebyrene og ulovlighetene i utlysningene. I den virkelige verden burde de heller rose de som stiller spørsmål, slik at de kan ta lærdom av feilene.

Men det ser ikke ut til at vi har noen reell opposisjon her i kommunen. Politikerne skryter ved enhver anledning av hvor enige de er i alt av saker, og det har vi jo sett. Og når det kommer kritikk utenfra som leserinnlegg, KOFA kritikk, avisartikler, refs fra Statsforvalter om hemmelighold, så reagerer de ved  å ”slutte rekkene”. Vi mennesker er som dyrene. Når sauen værer fare (rovdyr), så samler de flokken. De kjenner trygghet i fellesskapet. Og sånn er det med politikerne også. Når kritikken kommer så er det best å stå sammen. 

Men tro meg, jeg har aldri skrevet et innlegg bare for å kritisere. Jeg, som alle andre, håper jo at det tas tak i problemene, og da er det litt dumt at man tar kritikken personlig og forsvarer skavankene i samlet tropp. Skuffende.

Men det blir ikke enkelt for oss velgere å vite hvem vi skal stemme på ved høstens valg når alle taler med samme tunge.

Én kommentar til “Formannskapets forsvarstale”

  1. Igjen veldig godt skrevet av deg Viggo for tiden er det ikke noen partier å stemme på til høsten.vi ser jo hvordan de som skal være nye folkevalgte har posjonert seg på valglistene.

Det er stengt for kommentarer.