Lover å rette

Kraftlinja til Signaldalen ser ut til å lide av manglende vedlikehold.

Travers på “halv 12”. Foto: Kristen-Are Figenschau

Kristen-Are Figenschau opplyser til iStorfjord at han har tipsa Arva om forholdet og sendt bilder.

– Men de har det visst ikke travelt, meiner han.

iStorfjord har spurt seksjonsleder i Arva, Hans Kristian Isaksen, om det ikke vil være farlig om traversen ryker heilt (se bildet!), slik at strømførende ledninger kommer på eller nær bakken, og hvorfor saka ikke er prioritert.

Slik ser høyspentlinja innover Signaldalen ut, sett fra Morderbakken. Foto: Kristen-Are Figenschau.

– Dette tilfellet ser verre ut enn det er, men det er bestilt feilretting her. Tidspunkt for feilrettinga er usikkert enda, men Arva følger opp og skal sørge for at feilen blir retta innen rimelig tid, svarer Isaksen.

Han føyer til at Arva er veldig glad for at slike saker meldes inn, og gjerne med bilder slik som dette.