– Er dette en standard som kan godkjennes?

IMG_7489
Ødelagte klopper på tursti.

Statnett har etterlatt seg en svinesti etter linjearbeid i Åsen.

Nå beklager Statnett framferden, og lover å ordne opp etter seg.

Det er lederen i plan- og driftsstyret (PDS) i Storfjord kommune, Maar Stangeland, som har reagert på skadene i naturen.

– Over en strekning på cirka 400 m fra toppen av traséen over Åsen og innover er det registrert diverse brudd på de retningslinjer som Statnett selv har utarbeidet og som er godkjent av NVE, skriver han i et notat til PDS, og mener det er på sin plass at styret behandler saken.

Blant bruddene på retningslinjene registrerer han at det er kjørt i opptil fire parallelle kjørespor ved kryssing av våte partier.

IMG_7486– Man kan få inntrykk av at når det har blitt ille nok et sted, så har man valgt et nytt spor, skriver han i notatet.

Han har også registrert relativt dype kjørespor over våte parti og har ikke sett at det er iverksatt avbøtende tiltak i form av bedring av underlag – med ett unntak. Og der er det tatt i bruk en utlagt klopp som er lagt ut for gangsti opp til Skjellhumpen.

IMG_7483Han har også merka seg at en gravemaskin har vært på stedet, og lurer på om det kan være i samsvar med retningslinjene.

Maar Stangeland konkluderer med at det ikke ser særlig trivelig ut i dette området, som er mye brukt som nærområde og friluftsområde.

– Dersom det observerte representerer standard som kan godkjennes, er det vanskelig å se hensikt med MTA- planer og håndbøker i terrengbehandling. Da bør alternativet være pålegg om kun helikoptertransport for det som ikke kan bæres på ryggen, heter det i notatet.

Beklager

IMG_7485

iStorfjord har spurt Statnett om de vil foreta seg noe for å rette opp skadene, og eventuelt hva og når.

I en epost beklager kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen i Statnett at det ser stygt ut etter dem, og lover å følge opp saken med Statnetts entreprenører og å rydde opp.

– Det vil imidlertid være perioder med mye aktivitet der transportveiene vi bruker vil være kjørt mye på før vi kan tilbakestille for naturlig gjenvekst, skriver han.

Ifølge Marstrand Pladsen tar Statnett kravene i MTA-planen på alvor og har hatt oppstartsmøter der alle spesifikke krav er gjennomgått med både entreprenør på ombygging av ledning og med skogryddingsentreprenøren.

– De har begge gjort arbeid i Signaldalen i vår, og Statnett har fulgt opp tidligere brudd på MTA-planen med innmelding til NVE og tiltak hos entreprenør, skriver Marstrand Pladsen, og føyer til:

–  I enkelte tilfeller tas våre opparbeidede transportveier i bruk av andre, og da er det utenfor vår kontroll, men vi vil sjekke opp hvorvidt det er våre entreprenører eller andre som har forårsaket sporene over Åsen. Vi vil se nærmere på saken i neste uke.

IMG_7488

IMG_7487
Maar Stangeland har registrert opptil fire parallelle kjørespor over bløte partier.

IMG_7486